حشره ای که پیش از مرگ وصیت می کند
 
دانشمندان اخیراً پی برده اند که مورچه هنگامی که از نزدیک شدن مرگ خود مطمئن می شود، برای بازماندگان پیغامی می گذارد و بوی خاصی از خود متصاعد می کند که اعضای خانواده اش با استشمام آن، خود را برای دفن مورچه -بلافاصله پس از مردن- آماده می کنند.

 

هدف مورچه از متصاعد کردن بوی خاص از خود جلوگیری از خورده شدن جسدش توسط حشرات وحیوانات است.

اعضای خانواده مورچۀ دم مرگ، با استشمام بوی خاص منتظر مردن مورچه می مانند و همین که مرد، جسدش را فوراً دفن می کنند.

دانشمندان برای اطمینان از اکتشاف جدید خود، ماده ای را که در بدن مورچه این بوی خاص را متصاعد می کند، استخراج کردند و روی یک مورچه سالم و جوان گذاشتند و متوجه شدند که دیگر اعضای خانواده برای دفن مورچۀ مذکور به تکاپو افتادند؛ اما وقتی که این ماده از روی بدن مورچه برداشته شد، مورچه های دیگر آرام گرفتند و آن را رها کردند.

نکته جالب این است که مورچه ها پس از دفن مورچۀ مرده، بدن های خود را می لیسند تا بوی خاص مورچه مدفون را از خود دور کنند و توسط مورچه های دیگر زنده به گور نشوند و به کام حشرات و حیوانات نیفتند!تاريخ : سه شنبه هفتم بهمن 1393 | 21:37 | نویسنده : قاسم |

 

مديريت و مبارزه تلفيقي با آفات و بيماري‌هاي گياهي، ازطريق:

q    ارتقاي آگاهي‌هاي عمومي و فني كشاورزان از خسارات ناشي از سموم و آفت‌كش‌ها به محيط زيست و فراهم ساختن زمينه دسترسي آسان كشاورزان به مديريت تلفيقي دفع آفات و توسعه آن

q        توسعه و گسترش روش‌هاي غيرشيميايي كنترل آفات با محوريت مبارزه بيولوژيك

q        توسعه و تقويت قرنطينه‌هاي گياهي به ويژه در مبادي ورودي و خروجي كشور

q        تدوين و اجراي ضوابط و استانداردهاي مناسب براي كنترل و يا استفاده از سموم و آفت‌كش‌ها

 

حفاظت و بهره‌برداري پايدار از منابع ژنتيك گياهي‌ و جانوري براي كشاورزي پايدار، از طريق:

q        شناسايي گونه‌هاي برتر و سازگار گياهي و جانوري (دامي)

q    تدوين سياست‌هاي لازم در سطوح ملي و بين‌المللي براي بهره‌برداري از منابع ژنتيكي گونه‌هاي گياهي و جانوري (دامي) و نظارت و ارزيابي اقدامات انجام شده در اين خصوص

q        تدوين و اجراي برنامه‌هاي لازم براي حفاظت از گونه‌هاي در معرض خطر انقراض و گونه‌هاي برتر بومي

 

ـ افزايش توان توليد بيولوژيك خاك و ارتقاي تنوع زيستي در عرصه‌هاي كشاورزي:

q    توسعه روش‌هاي بدون شخم (no tillage) و مبتني بر حفاظت منابع در اراضي كشاورزي (با هدف حداقل جابه‌جايي در خاك، حفظ پوشش دائمي مواد گياهي زنده يا مرده و تناوب كشت)

q        غني‌سازي خاك‌هاي كم حاصلخيز با اعمال تناوب كشت و استفاده از كاشت گونه‌هاي مناسب

q        هدفمند نمودن يارانه كودهاي شيميايي و ترويج استفاده از كودهاي بيولوژيك

q        جلوگيري از آتش زدن كاه و كلش و بقاياي گياهي براي كشت محصول بعدي با جايگزين نمودن روش‌هاي مناسب

 

 

 

 

10ـ توسعه و ترويج كشاورزي ارگانيك:

تعريف كشاورزي ارگانيك: به مجموعه‌اي از عمليات گفته مي‌شود كه با هدف كاهش مصرف نهاده‌هاي غيرطبيعي به اجرا درمي‌آيد. در اين شيوه از مصرف كود و سموم شيميايي، مواد نگهدارنده سنتز شده، داروهاي شيميايي، ارگانيسم‌هاي توليد شده به روش مهندسي ژنتيك و پساب‌هاي صنعتي ممانعت به عمل مي‌آيد.

از اين راهبرد در هيچ يك از منابع و ادبيات مرتبط با برنامه‌هاي توسعه كشور ياد نشده است، ليكن به دليل اهميتي كه در چهارچوب توسعه پايدار و كاهش نگراني‌هاي ناشي از آلودگي مواد غذايي و ارتقاي سلامت جامعه دارد، پيشنهاد شده است. شايان ذكر است استفاده از كشاورزي ارگانيك در سال‌هاي اخير در بسياري از كشورهاي توسعه يافته گسترش يافته است به نحوي كه در فاصله سال‌هاي 1995 تا 2000 ميلادي مساحت اراضي زير كشت ارگانيك در اروپا و آمريكا 3 برابر شده است.تاريخ : پنجشنبه یازدهم دی 1393 | 10:51 | نویسنده : قاسم |

 

كنترل بيولوژيك

با كمك بسياري از حشرات علف خوار و يا حشره هايي كه پارازيت ديگر حشراتند مي توان با بسياري از آفات به طور طبيعي مقابله كرد نظير حشراتي زنبور تريكوگراما كه در شمال كاربردش موفق آميز بوده است(5).

امروزه بحث استفاده از گياهان تراريخته كه مقاوم به حمله حشرات هستند و يا خاصيت اللوپاتيكي زا به آنها القا كرده اند مطرح شده است. اين محصولات با كمك انتقال ژنوم مقاوم به يك بيماري يا آفت از طريق يك پلازميد و يا ويروس تك ياخته اي اوليه گياهي مقاوم به آفت را ايجاد كرده اند. و لذا نياز كمتري را به كاربرد سموم است. از طرفي در عين افزايش پاكيزگي محيطي گروهي مخالف آن بوده و علت را هم در اين مي دانند كه از تلقيح بين گياهان تراريخته و علف هاي هرز هم خانواده ممكن است كه گياهان علف هرزي با خاصيت غير عادي پديد آيند به عبارتي با يك ابر علف هرز روبرو شويم كه در آن صورت روش هاي معمول جهت نابودي آنها ممكن نخواهد بود. امروزه بيشتر به دنبال راه هايي از طريق اصلاح نباتات هستند تا با روش هاي شبه طبيعي در طي فرايند تلقيح بين گياهان و جد اوليه آن ها كه توان توليدي پاييني داشته ولي مقاوم به آفت هستند گياهاني با قابليت تحمل پذيري بالاتري را پديد آورند كه حتي الامكان به محيط بهداشتي اطرافمان ضربه وارد نكند.

از طرفي بحث سلامتي كشاورزان كه به علت تماس با حشره كش ها به خطر مي افتد مطرح شده است و لذا توجه به آن ضروري مي نمايد. با توجه به اين موضوع در سطح بين المللي تحقيقات زيادي در اين زمينه صورت گرفت و در نهايت بالاخره در سال 1995 توليد محصولات تراريخته به حد تجاري رسيد. رغبت به كاشت اين محصولات به حدي بود كه طي چند سال ميزان ارزش تجاري مصرف بذور از 1 ميليون دلار در سال 1995 به بيش از چهار ميليارد دلاردرسال 2002 رسيد(6).

از طرفي در امريكا  EPA(سازمان حفاظت از محيط زيست) مجوز استفاده از اين محصولات را صادر كرد. 5 گياه زراعي عمده كه ارزش صادرات سالانه اي بيش از 75 ميليون دلار داشته اند، عبارتند از: ذرت ، گياهان علوفه اي ، سيب زميني ، چغندر قند و گندم . در اين بين سهم كشورهاي در حال توسعه در كشت گياهان تراريخته افزايش يافته و از 14 درصد در سال 1997 به 30 درصد در سال 2003 رسيده است. به عبارتي در حدود يك سوم سطح زير كشت اين گونه محصولات به كشورهاي در حال توسعه اختصاص يافته است(7).

كشور ما ايران نيز با توجه به رشد روز افزون اين محصولات در سطح بين المللي كار بر روي اين گونه محصولات را آغاز كرد و در نهايت اولين نوع از اين محصولات تحت نام برنج Bt و به نامهاي آمل 1، آمل 2 و آمل 3 توليد شد ولي با مخالفت سازمان محيط زيست روبرو شد. مخالفين اين گونه محصولات معتقدند كه گياهان تراريخته داراي صفات دايمي نبوده و از طرفي در شرايط زيست محيطي ممكن است به آفات مقاوم شوند.

در پروتكل ايمني زيستي كارتاهنا نيز تاكيد زيادي بر انجام ارزيابي و مديريت مخاطرات احتمالي شده است. دو ماده اين پروتكل يعني مواد 15 و 16 مربوط به ارزيابي و مديريت مخاطرات هستند. در ماده 15 اصول انجام ارزيابي مخاطرات آمده است. اين ماده بيان مي دارد كه ارزيابي مخاطرات بايد براساس آخرين اطلاعات علمي موثق به منظور تشخيص و بررسي اثرات احتمالي زيان آور موجودات زنده تغيير ژنتيكي يافته بر تنوع زيستي، با در نظر گرفتن سلامتي بشر انجام شود(7).

در ارزيابي مخاطرات لازم است كه خواص ارگانيسم و محيطي كه ارگانسيم به آن ارائه مي شود، مورد توجه قرار گيرد. همچنين اثرات احتمالي حاصل از بقاي بيش از حد يك ارگانيسم يا صفت ژنتيكي تغيير يافته در محيط نيز بايد ارزيابي شود. ماده 16 پروتكل ايمني زيستي كارتاهنا درباره مديريت مخاطرات بيان مي دارد كه تمام كشور هاي عضو بايد سيستم لازم و مناسب براى نظارت، مديريت و كنترل خطرات احتمالي مشخص شده در نتيجه ارزيابي مخاطرات را ايجاد كنندتاريخ : چهارشنبه سوم دی 1393 | 23:10 | نویسنده : قاسم |
نسبت کربن به ازت در خاک : نسبت کربن به ازت (C/N) ورمی کمپوست برابر ۲۰ و پائین تر از آن می باشد. طول دانه های خشک ورمی کمپوست بین ۱تا۵ میلیمتر و وزن مخصوص آن نیز کمتر از خاک گلدان است. هوموس آن حدود %۲۰ وزن خشک آن می باشد. هر چه قدر نسبت ازت به کربن در خاک بیشتربا شد محصول بهتری می توان تولید کرد .وقتی که کاه وکلش را به خاک اضافه می کنیم ، مقداری ازت نیز به خاک اضافه می گردد زیرا نسبت بیشتر c/n میباشد .محدوده c/n در محصولات کمتر از ۳۰ و بین ۱۰-۲۰ می باشد و اگر بیشتر از ۳۰ باشد معدنی شدن منفی صورت می پزیرد. معدنی شدن ویژه خاک : وقتی که ازت معدنی قابل جذب توسط گیاهان به ازت آلی غیر قابل جذب در می آید. معدنی شدن منفی : زمانی است که ازت معدنی قابل استفاده به ازت معدنی غیر قابل استفاده در آید. فاکتور ازت : مقدار ازتی که بهمراه بقایای گیاهی به خاک بدهیم تا باکتری از ازت معدنی خاک استفاده نکند. ۲.غلظت نمک: غلظت نمک در محلول خاک بر اساس اصل توانائی نمک در هدایت الکتریکی عصاره اشباع خاک با هدایت سنج تعیین می گردد. هدایت الکتریکی (ECe یا گاهی اوقات EC) بر حسب دسی زیمنس بر متر dsm به توان ۱- اندازه گیری می شود واحد قدیمی تر اندازه گیری، میلی موس برسانتی متر بود. حساسیت گیاهان به شوری خاک گیاهان نسبت به شوری خاک حساسیت متفاوتی دارند و بعضی میتوانند شوری را تحمل کنند که به آن‌ها اصطلاحاً گیاهان متحمل به شوری گفته می‌شود. بعضی دیگر نسبت به شوری خاک حساس هستند که جزء گیاهان حساس محسوب می‌شوند. گل‌ها و گیاهان زینتی جزء گیاهان حساس به شوری قلمداد می‌شوند. اثرات شوری روی رشد گیاه شوری خاک از چند طریق رشد گیاه را دچار محدودیت میکند: ۱- آب قابل استفاده گیاه را کاهش میدهد؛ به عبارت دیگر در خاکهای شور، گیاهان زودتر دچار پژمردگی می‌شوند که این پدیده را اصطلاحاً خشکی فیزیولوژیکی میگویند. زیرا بدلیل شور بودن خاک، گیاهان نمیتوانند آب درون خاک را جذب کنند. ۲- مسمومیت؛ بعضی از یونها به مقدار زیاد در خاکهای شور وجود دارند و بر اثر جذب زیادشان توسط گیاه، برای آن ایجاد مسمومیت میکنند که از مهمترین آن‌ها می توان کلر،سدیم و بر را نام برد. ۳- عدم تعادل تغذیهای؛ در خاکهای شور بدلیل وجود زیاد بعضی از یونها تغذیه گیاه، دچار مشکل می‌شود. بعنوان مثال در یک خاک شور، بدلیل غلظت زیاد کلر در محلول خاک و جذبآن بوسیله‌ی گیاه، جذب نیترات و سولفات توسط گیاه کم می‌شود. در صورتیکه نیترات و سولفات از یون‌های بسیار ضروری در تغذیه گیاه هستند. یا بعنوان مثال، جذب زیاد سدیم توسط گیاه، باعث کاهش جذب پتاسیم می‌شود.نوع دیگری از خاکهای دارای املاح زیاد اصطلاحاً خاکهای سدیمی گفته می‌شوند یعنی خاکهایی که درصد سدیم تبادلی آن‌ها زیاد است. با استفاده از دستگاه conductometer مقدار EC مربوط به هر خاک در عصاره اشباع خاک را اندازه می گیریم. اگر EC ، ۲-۴ ds/m باشد گیاهان حساس نباید کشت شود. اگر EC کمتر از ۲ بود شور نیست وهر گیاهی را می توان کشت کرد. اگر EC بیشتر از ۴ بود ،خاک شور است وهر گیاهی را نمی توان کاشت وفقط گیاهان مقاوم به شوری را می توان کاشت. ۳. Ph : وقتی به یک خاک، خاک قلیا یا سدیمی گفته می شود که pH عصاره اشباع بیش از ۸.۵ باشد. برای تعیین عصاره اشباع، خاک را در یک ظرف استوانه ای می ریزیم و بتدریج آب مقطر به آن اضافه می کنیم در همین حال محتویات ظرف را به هم زده تا خمیر گل اشباع درست شود. سپس از طریق مکش مقدار کافی از عصاره به دست می آید (همین عصاره برای تعیین SAR استفاده می شود). مقدار آب خاک در مزرعه به طور معمول بین درصد پژمردگی دائم (حد پائینی) و ظرفیت مزرعه (حد بالائی) نوسان دارد رطوبت خاک در حد بالائی تقریباً دو برابر حد پایینی است. اندازه گیری ها در خاک نشان می دهد که در محدوده وسیعی از بافت ها، مقدار آب خاک در درصد اشباع (SP) تقریباً ۴ برابر مقدار آب خاک در فشار ۱.۵مگاپاسکال (درصد پژمردگی دائم) است. بنابراین غلظت املاح محلول اندازه گیری شده در عصاره اشباع تقریباً نصف غلظت محلول خاک در ظرفیت مزرعه و در حدود یک چهارم غلظت در درصد پژمردگی دائم است. اثر رقت املاح که رخ می دهد، علت آن را ظرفیت نگهداری بالای آب در خاکهای ریز بافت، ذکر می کنند. به این منظور ECe با یک تقریب منطقی غلظت نمکی را که گیاهان در حال رشد در خاک با آن مواجهند برآورد می کند. شرح آنالیز کود ورمی کمپوست اندازه گیری کربن آلی خاک O.C مواد آلی خاک عبارت است از حضور بقایای گیاهان، جانوران و ریزاندامکان (میکروارگانیسم ها) در مراحل مختلف تجزیه محتویات آن در خاک میزان مرغوبیت آن را نشان می دهد. مواد آلی خاک و ظایف زیادی بر عهده دارد و به عنوان شاخص نیتروژن محسوب می گردد. میزان مرغوبیت خاک درصد کربن آلی پایین کم تراز ۰.۵ متوسط ۰.۷۵ – ۰.۵ بالا بیش تر از ۰.۷۵ درصد ماده آلی = درصد کربن آلی × ۱.۷۲۴ نیتروژن کل = در صد ماده آلی × ۰.۰۵ مواد آلی خاک مواد آلی جزء لاینفک هر خاک بوده و خواص فیزیکی و شیمیایی آنرا تا حد قابل توجهی تغییر می دهد و عبارتست از کلیه اجسام آلی موجود در خاک اعم از زنده یا مرده ، تازه یا کهنه ، ساده یا پیچیده ومرکب . مواد آلی خاک شامل بقایای گیاهی و حیوانی در مراحل مختلف تجزیه، هوموس، میکروبها و هر ترکیب آلی دیگر می باشد . بقایای گیاهی یا حیوانی که به خاک افزوده می گردند در نتیجه فعالیت میکروارگانیسمهای خاک تجزیه و ضمن آزاد کردن قسمتی از مواد غذایی خود دچار تغیرات زیادی می گردند ، سرعت فعالیت میکروارگانیسمها به وجود آب ، هوای کافی و حرارت مناسب برای فعالیت آنها بستگی دارد . یادآور می شود که واحد ساختمانی ماده آلی خاک کربن است . افزون بر کربن ، در ترکیب ماده آلی خاک عناصر هیدروژن، اکسیژن، فسفر، ازت و گوگرد نیز بکار رفته است . در خاکهایی که به آن کود اضافه نشده است ماده آلی مهمترین منبع تامین کننده ازت و گوگرد است . شرح آنالیز کود ورمی کمپوست هوموس ماده آلی کلوییدی خاک است که تجزیه آن به کندی انجام می شود و به خاک رنگ قهوه ای یا سیاه می دهد. برخی از فراورده های حاصل از تجزیه ماده آلی خاک درآب محلول بوده و به سرعت ناپدید می شوند، برخی ترکیبات دیگر پایدارتر بوده و باقی می مانند . مواد آلی پایدار بصورت چسب آلی عمل کرده و برای تشکیل خاکدانه ذرات خاک را به هم می چسبانند . هوموس دو خاصیت مشترک با رس دارد : نخست اینکه از نظر الکتریکی به مقدار زیادی باردار است . دوم اینکه سطح ویزه زیادی دارد و به خاطر همین دو خاصیت این ماده در خاک بسیار مهم استتاريخ : یکشنبه شانزدهم آذر 1393 | 11:27 | نویسنده : قاسم |

سفید بالک پنبه، عسلک جالیز یا عسلک پنبه

 

شکل شناسی:

- حشرات کوچک به طول یک و نیم میلی متر

-بالها با لایه نازك موم پودري سفید پوشیده شده است (سفیدبالک)

- در این گونه بالها به صورت شیروانی پشت بدن نگه داشته می شوند و بین بالها و

 پشت بدن فاصله وجود دارد

-در سفید بالک گلخانه (گونه نزدیک به این گونه) بالها به صورت پهن پشت بدن

 نگه داشته می شوند)

  

پوره های سفید بالک

حشره بالغ سفید بالک

 

زیست شناسی :

تخم ها (انفرادي یا دسته اي) زیر برگهاي میزبان قرار داده می شوند

داراي سه سن پورگی است

ماده ها بدون بال هستند بدن حرکت با خرطوم خود از شیره گیاه تغذیه می کنند

 نرها بالدار و متحرکند

در گلخانه ها در تمام طول سال فعال است

زمستان گذرانی به صورت پیش شفیره

در برخی مناطق تعداد نسل آن به 12 نسل در سال می رسد

چرخه زندگی سفید بالک

خسارت :

با تغذیه از شیره ي گیاهی و انتقال ویروس هاي بیماریزاي گیاهی و ترشح عسلک

• داراي بیش از 500 گونه میزبان

تغذیه آن روي کدو باعث سفید و نقره اي شدن بر گها شده  که

silver leaf whitefly  گفته می شود .

 

خسارت سفید بالک

 

 مدیریت :

پایش جمعیت با استفاده از تله هاي زرد چسبنده

یا حرکت بین ردیف هاي گیاهان درسردترین ساعات روز و بررسی سطح

زیري برگها از لحاظ جمعیت آفت

هیچ واریته مقاوم به سفید بالکها در دسترس نیست

استفاده از حشره کش هاي سیستمیک

مثل ایمیداکلوپرید ۷/. لیتر در هکتار در خاک هنگام  کشت

تیامتوکسام ۷/. لیتر در هکتار هنگام کشت

اسپیرومزیفن (اوبرون) ۴/. لیتر در هکتار طی فصل رشد

سمپاشی باید قبل از استقرار کامل آفت و آلوده شدن میوه هاتاريخ : چهارشنبه دوازدهم آذر 1393 | 17:31 | نویسنده : قاسم |
با اعمال فن آوری پشت بامهای زیست سازگار و پوشیده از گیاه، اثر جزیرۀ گرمایی شهری کاهش یافته، صرفه جویی در انرژی تقویت شده، کیفیت هوا بهبود می یابد و محصول تازه افزایش پیدا می کند. علاوه بر این باعث می شود سیلان آب رگباری به حداقل برسد و تغییرات اقلیمی کمتر شود.

دو نوع اصلی از بامهای زیست سازگار وجود دارند : متمرکز و گسترده...
نوع متمرکز،
به محوطۀ بزرگ و هموار نیاز دارد، شامل بسیاری از گیاهان، درختان و بوته هاست، بیش از ۱۰ سانتیمتر زیر لایۀ خاکی دارد و تعمیر و نگهداری زیادی لازم دارد.

نوع گسترده آن، کمتر از ۱۰ سانتیمتر زیر لایۀ خاکی دارد و عموماً متشکل از سبزیجات، علفها، خزه ها و سایر انواع پوششهای خاکی است و تعمیر و نگهداری کمی نیاز دارد.

در شهرهای بزرگ، آسمانخراش ها، ساختمان های بتونی، زیربناها و کف خیابان ها، گرمای خورشید و همچنین حرارت اتلافی خودروها، واحدهای تهویۀ مطبوع، کارخانه ها و منابع دیگر را حبس می کند و "جزایر گرمایی شهری" یا "یو اچ آیز" ایجاد می کند. این اثر می تواند دمای یک شهر را نسبت به نواحی روستایی پر گیاه، دو تا ده درجۀ سانتیگراد بالاتر ببرد.

هیئت بین دولتی سازمان ملل در زمینۀ تغییرات اقلیمی، در سومین گزارش ارزیابی خود بیان داشت: "این امر مشخص است که جزایر گرمایی شهری در مقایسه با نواحی غیر شهری، هم دمای شب و هم روز را بالا می برد."

جزایر گرمایی شهری، باعث عدم تعادل انرژی می شود، شرایط زندگی را سخت می کند و می تواند با تغییر الگوهای باد، ایجاد ابر، مه و رطوبت و تغییر در تکرار و شدت نزولات جوی، بر آب و هوای محلی نیز تأثیر بگذارد.

گرمای اضافی که توسط جزایر گرمایی شهری، ایجاد می شود، ریزش شدید و سریع باران که در نتیجۀ کف گرم خیابان ها و بام ها انگیخته شده، به جویبارها، رودها، تالابها، دریاچه ها و دریاها جریان یافته و برای اکوسیستمهای آبی، ایجاد تنش می کند.


تاثیر بام های زیست سازگار بر گرمایش جهانی

در سالهای اخیر، گرمایش جهانی، تشدید یافته و آنهایی که در شهرهای بزرگ زندگی می کنند، بطور خاص تحت تأثیر افزایش دما قرار گرفته اند که این امر توسط پدیدۀ جزایر گرمایی شهری، تشدید شده است.

در سال ۲۰۰۳، یک موج گرمایی مخرب، در اروپا ۳۵ هزار نفر را کشت که خیلی از آنها در نواحی شهری می زیستند.

 

خیلی از سازه هایی که امروز بر پا هستند، از نظر انرژی ناکارآمد هستند. برای مثال، در تحلیل بزرگترین ساختمانهای چین، در سال ۲۰۰۷، که شامل ۴۶ میلیارد متر مربع سطح بنا بود، فقط چهار درصد از آنها توانستند از نظر انرژی، در زمرۀ کارآمد قرار گیرند. بامهای زیست سازگار، بعنوان لایه های بزرگتر عایق، مقدار گرمایش مورد نیاز در زمستان و تهویۀ مطبوع در تابستان را کاهش می دهند و بدین طریق مصرف انرژی را کم می کند. در یک روز گرم تابستان، پشت بام ساختمان فرمانداری در شیکاگوی آمریکا، یک مدل بام زیست سازگار از نوع متمرکز، دمایش به اندازۀ دمای هوای اطراف، مثلاً ۳۲ درجۀ سانتیگراد است. بر خلاف آن، پشت بام ساختمان مجاور، بدون هیچ گیاهی، ممکن است که تقریباً به ۷۱ درجۀ سانتیگراد برسد.

کشورهای اروپای غربی، بخصوص آلمان، برای سالیان بسیار، نصب سقف های زیست سازگار را ترویج نموده اند تا جزایر گرمایی شهری را کاهش داده، اکوسیستهای محلی را بهبود داده و کیفیت زندگی شهری را ارتقا دهند. روند بامهای زیست سازگار، در پایتخت های بزرگ آسیایی نیز در حال رشد است. برای مثال در ژاپن، دولت در سطح ملی و محلی، قوانینی را برای تشویق زیست سازگار نمودن بام های شهری، تصویب کرده است.  هماهنگی با طبیعت

کشاورزی بر بام ها نه تنها فوایدی که قبلاً به آنها اشاره کردیم را در بر دارد، بلکه سبب ایجاد غذای بسیار مقوی برای مردم محل و کاهش تغییرات اقلیمی می شود و به ما نیز یاری می رساند تا با روش پرمهر تری با زمین رفتار کنیم.

به گفته ی سازمان کشاورزی سازمان ملل، تقریباً % ۱۵ از مواد غذایی جهان در شهرها تولید می شود. کلان شهرهای بزرگ میلیونها نفر جمعیت دارند، با رواج یافتن این کار، محیط زیست از جنبه های مختلف بهره می برد، از جمله کاهش آلاینده های گازهای گلخانه ای ناشی ازحمل و نقل کالابه این کلان شهرها.از دیگر فواید کشت محلی محصولات، کاهش قیمت میوه و سبزیجات است، زیرا هزینه حمل و نقل آنها پایین می آید. انسانها باید با طبیعت ارتباطی هماهنگ داشته باشند.

ما باید بدانیم که بهره گیری بیش از حد طبیعت عواقبی در پی دارد که می تواند به شدت، هستی بشر و پیشرفت او را تحت تأثیر قرار دهد. در زمینه مشکل فجایع طبیعی، که کثرت آن رو به افزایش است، باید در مورد طرز زندگی هماهنگ با طبیعت و پرهیز از بهره گیری بیش از حد از منابع طبیعی مان، بیشتر فکر کنیم.

تقریباً یک میلیارد نفر در جهاناز سوء تغذیه در رنج هستند. متأسفانه، غذایی که می تواند مستقیماًمورد مصرف انسان قرار گیردبه دام ها داده می شود.حدود % ۴۳ از تولیدات غلاتدر جهان،و % ۸۵ ازهمه محصولات سویای جهانبرای صنعت دامداریصرف می شود.خسارت زیست محیطی ناشی از غذاهای حیوانی آنقدر شدید است که تحقیقی از برنامه زیست محیطی سازمان ملل در سال ۲۰۱۰ چنین نتیجه گرفت: "کاهش زیاد این اثرات تنها با تغییر رژیم غذاییبه طور گسترده در جهان ممکن است، رژیمی کهدر آن هیچ محصول حیوانیاستفاده نشود." این مؤثرترین شیوه ای است که ما انسانها می توانیم از انرژی خورشیدی استفاده کنیم. از طریق فتوسنتز در گیاهان، ما انرژی خورشیدی را به انرژی موجود در غذایی که مصرف می کنیم، تبدیل می کنیم، یعنی انرژی ای که بشر می تواند برای فعالیت های فیزیکی اش از آن استفاده کند.

به این شکل انرژی با اقتصادی ترین روش مورد استفاده قرار می گیرد. مستقیم ترین راه برای استفاده از گیاهان، از طریق فتوسنتز گیاهان و میوه ها با نور خورشید است. لذا از دیدگاه مصرف انرژی، مصرف مقدار بیشتری غذای گیاهی به حتم، صحیح ترین گزینه است. عامل گرمایش جهانی اخیر، تجمع مقدار زیادی آلاینده ی گازهای گلخانه ای در اتمسفر است. لذا اگر ما مصرف گوشت را کاهش دهیم، گامی مهم در کاهش آلاینده های گازهای گلخانه ای برداشته ایم. البته، از دیدگاه مصرف پربازده انرژی نیز، مصرف بیشتر غذاهای گیاهی شیوه ای مناسب است و باید رواج یابد. برای هماهنگ بودن با طبیعت، می توان بر بام ها یا قطعه ای زمین به کشت محصولات پرداخت، و به این ترتیب بر اساس قوانین طبیعت عمل می کنیم.

تا زمانی که روش صحیحی داشته باشیم، نیاز به تلاش زیاد نداریم، زیرا طبیعت همیشه به همین شیوه عمل می کند، و ما انسانها نیز می توانیم از آن تقلید کنیم. به همین خاطر برای مقابله با بحران آب در آینده، و پیامدهای تغییرات زیست محیطی و بحران های غذایی، باید با شیوه طبیعت در مدیریت زمین، هم راستا باشم. همچنین می توانیم تغییرات مورد نیازمان را ایجاد کنیم. مثلاً می توانیم گیاهان را به گیاهان قابل خوردن تبدیل کنیم. به این شکل، مخالف با طبیعت عمل نکرده ایم؛ بلکه از خود نیز مراقبت کردیم. به همین خاطر بام های سبز می تواند به کاهش گرمایش شهر کمک کنند، در انرژی ساختمان صرفه جویی کنند و مهمتر از همه، در مقابل پیامدهای آینده به ما یاری رسانند.ایده ای برای افزایش منابع آبی


یک ایده هوشمندانه که استفاده از آن پیشنهاد شده، "آب خاکستری" است، یعنی می توان آب مصرف شده در ظرفشویی، وان حمام، و فواره های ساختمان را برای کشت محصولات کشت شده روی بام استفاده کرد. آب خاکستری می تواند از طریق نصب سیستم جمع آوری آب باران در ساختمان نیز بدست آید و منابع آبی مان راافزایش دهد. این روش، همراه با دیگر روش ها، می تواند به کاهش ردپای زیست محیطی یک ساختمان یاری رساند. همچنین باید ضایعات تولیدی در ساختمان یا محیط زندگی مان را بازیافت کنیم و در باغ مان از آن استفاده نماییم. باید انواع سیستم های تولید کود را داشته باشیم و همه با همدیگر مرتبط باشند. ساخت چنین سیستم هایی برای ما بسیار عالی است، زیرا از حداقل منابع استفاده می کنیم، کمترین میزان ضایعات را داریم و به بیشترین مقدار محصولات بازیافتی دست می یابیم. همچنان که در حال طراحی سیستم بازیافت هستیم، همه عوامل اهمیت دارند و هر عامل با عوامل دیگر به شدت مرتبط است و همه منابع محلی به طور کامل استفاده می شوند، از انرژی خورشید گرفته تا آب، انرژی باد، یا مواد مغذی، زیرا همه اینها در یک چرخه مصرف قرار می گیرند.
مزایای ایجاد بام های سبز

 

اگر بتوانیم جامعه ای بسازیم که در آن هر بام کوچک و مردم هر منطقه، سیستم بازیافت خود را داشته باشند، سیستم های بازیافت کوچک به یک سیستم بازیافت بزرگ تبدیل می شوند. تنها این مدل طراحی می تواند به ما انسانها کمک کند تا از منابع محدود سیاره مان استفاده کنیم و به این شکل بحرانی که با آن مواجه ایم را پشت سر بگذاریم.

 

کشاورزی روی بام می تواند به ساکنین شهرها کمک کند تا به رژیم وگان (کاملا گیاهی) ارگانیک زیست سازگار، سریع ترین راه برای خنک کردن سیاره، روی آورند و تولید مقدار زیادی محصول می تواند بسیاری از مردم مجاور را نیز تغذیه کند. بامهای سبز می تواند به چندین شیوه، گرمایش جهان را کاهش دهد:

اول، می تواند سبب کاهش گرما شود، زیرا خاک از طریق تبخیر، به جذب گرما کمک می کند. بامهای سبز می توانند سبب کاهش جذب گرمای خورشید، توسط پشت بام شوند. در نتیجه می توانیم انرژی مصرفی برای خنک کردن هوا را کاهش دهیم.

دوم، بامهای سبز به تنهایی یک شاخص زیست سازگاری اند، زیرا گیاهان روی بام می توانند دی اکسید کربن را جذب نمایند. لذا می توانیم آن را یکی از ۹ شاخص ساختمان های سبز بدانیم، چرا که مقدار زیادی از دی اکسید کربن هوا را کاهش می دهند. همچنین، می توانید از سبزیجاتی که کاشته اید، لذت ببرید.

نیاز نیست غذاهای وارداتیبخرید. معمولاً برای تولید یک واحد غذای وارداتی، نیاز به ۲۲ واحد انرژی داریم، اما اگر سبزیجاتی بخوریم که خودمان کشت کرده ایم و اگر آنها را به طور ارگانیک کشت کنیم، دیگر برای تولید آن به کود شیمیایی یا سوخت فسیلی نیاز نداریم. لذا این روش زندگی می تواند کمک بزرگی به کاهش گرمایش جهانی باشد. در این برحه زمانی باید بر کشت مستقلمنابع غذایی تمرکز کنیم. برای دستیابی به استقلال در تهیه منابع غذایی، می توانیم از یک بام شروع کنیم، و بعد آن را تا کل محله یا منطقه گسترش دهیم. باید از کارهای کوچک آغاز کنیم.

به گفته ی سازمان ملل، بیش از نیمی از بشریت، هم اینک در شهرها زندگی می کنند. استفاده از منابعی نظیر بام، تراس و حتی فضاهای خالی در مناطق شهری برای کشت میوه ها و سبزیجات خوشمزه ارگانیک و درختان، بوته ها و گلهای باشکوه، چیزی است که عملی کردن آن به ما بستگی دارد.

با سبز کردن محیط اطراف مان، نه تنها جهان مان زیباتر می شود، بلکه تغییرات اقلیمی نیز کاهش می یابد.مزایای کشاورزی ارگانیک وگان

 

مزایای کشاورزی ارگانیک وگان بر محیط زیست بسیار عظیم است. با پرهیز از استفاده ی آفت کش های شیمیایی، بازدهی محصولات افزایش یافته، حاصلخیزی خاک بالا می رود، از آب حفاظت می شود و تنوع زیستی در کشاورزی را تضمین می کند. یک بررسی توسط محققان در دانشگاه میشیگان، آمریکا دریافت که با روش های کشاورزی ارگانیک، کشاورزان در کشورهای درحال توسعه می توانند تولید محصولاتشان را سه برابر کنند.

اگر شما مواد شیمیایی استفاده نکنید، از نظر اقتصادیبسیار خوب است. اگر نمی خواهید پول زیادی را صرف کنید، کشت ارگانیک بهترین راه است. اگر شما در یک صحرا هستید، اگر نمی خواهید به محیط زیست آسیب برسانید، این گونه کشت کنید. این گونه، بهای خوبی دریافت می کنید، بدون استفاده از مواد شیمیایی و بدون تخریب محیط زیست.

اصولاً در کشاورزی ارگانیک از حشره کش ها، علف کش ها یا کودهای شیمیایی استفاده نمی شود. گذشته از این به قانون طبیعت احترام گذاشته و از آن پیروی می شود. وقتی ما غذای ارگانیک پرورش می دهیم، زمین را نیز تغذیه می کنیم. نگهداری از خاکیک مفهوم بسیار مهم است. وقتی زمین تغذیه می شود، تمام گیاهان رونق خواهند یافت و اکوسیستم در تعادل خواهد بود.کشاورزی ارگانیک می تواند به کاهش گرمایش جهانی کمک کند زیرا کود های شیمیایی، علف کش ها و سایر عوامل شیمیایی انرژی بسیاری مصرف می کنند. همچنین، وقتی مواد شیمیایی به دریاچه ها، رودها و اقیانوس ها راه می یابند، سبب مرگ صخره های مرجانی می شوند و همچنین سبب رشد جلبک ها در آب ها می شوند.

 بنابراین ما همه بایداز کشاورزی ارگانیکحمایت کنیم و محصولات ارگانیک بخریم.

شخص برای دخیل شدن در کشاورزی ارگانیک، باید تماماً از مواد ارگانیک استفاده کند، بدون استفاده از هیچ آفت کش یا کود شیمیایی.

فراوری کارخانه ای در آن دخیل نیست، از اینرو گاز گلخانه ای بیشتری ایجاد نخواهد کرد.تاريخ : چهارشنبه پنجم آذر 1393 | 15:28 | نویسنده : قاسم |
اسپری فلفلی

این افشانه برای حفاظت از گلها و سبزیجات شماست و به دفع آهو، گوزن،خرگوش و سایر آفات کمک می‎کند. توجه کنید که استفاده از این اسپری ممکن است طعم تندی روی میوه‎های گیاه شما به جای بگذارد.
موار لازم برای تهیه اسپری فلفل: 6 عدد فلفل تند، 2 فنجان آب، 1 لیتر آب
(توجه شود که هر چقدر فلفل‎ها تندتر باشند بهتر است).

طرز تهیه:

   1. فلفل‎های تند را با 2 فنجان آب مخلوط کنید.
   2. به مدت 1 تا 2 دقیقه با سرعت بالا مواد را مخلوط کنید.
    3.مخلوط را در یک ظرف ریخته و بگذارید تا یک روز بماند.
   4. مایع را درون یک پارچه‎ی نخی نازک بریزید و صاف کنید.
    5.مایع صاف شده را با حدود 1 لیتر آب مخلوط کنید.
    به تمام گیاه خود مخلوط را اسپری کنید (اگر باران بارید، بعد از باران دوباره مایع را اسپری کنید). پس از یک هفته دوباره مایع را به گیاه خود بپاشید و هفته بعد نیز این کار را دوباره تکرار کنید.
 بیشتر باغبانان خانگی به سوی باغبانی ارگانیک تمایل بیشتری نشان داده‎اند؛ محصولات ارگانیک برای سلامتی ما و خانواده‎مان بسیار سودمند است.
این روش برای محیط زیست نیز مفید است. مواد تشکیل دهنده این آفت کش‎ها به طور معمول صابون و گاهی اوقات، سایر مواد سازگار با محیط زیست هستند. باغبانی موافق با طبیعت را بخوانید.
تعدادی دستورالعمل‎ خانگی برای تهیه آفت کش‎ها وجود دارد. بله! شما می‎توانید خودتان آفت کش‎ مورد نیازتان را در خانه درست کنید و به این ترتیب در وقت و هزینه‎تان صرفه جویی کنید. اگر شما علاقه‎ای به ساخت این مواد در خانه ندارید می‎توانید آن‎ها را به صورت آماده از فروشگاه‎ها و مغازه‎های باغبانی تهیه کنید.

نکته مهم در استفاده از آفت کش‌های ارگانیک اینست که زود تاثیر خود را از دست می‌دهند و با باران شسته می‌شوند؛ برای اینکه نتیجه مطلوب را از آنها بگیرید به دفعات و با فاصله زمانی 1 هفته از آنها استفاده کنید.

ما در این مطلب چند دستور معروف و مؤثر ارگانیک را برای شما شرح می‎دهیم. می‎توانید آن‎ها را همین امروز درست کنید:
 آفت کش سیر

مواد لازم برای تهیه آفت کش سیر : یک عدد پیاز سیر (تشکیل شده از چند حبه)، 2 پیمانه آب، 1 گالن ( 3.78 لیتر) آب

طرز تهیه:

   1. سیر را با 2 پیمانه آب در مخلوط کن بریزید.
   2. به مدت 1 تا 2 دقیقه در سرعت بالا مواد را با هم مخلوط کنید.
  3.  مایع حاصل را در ظرفی دیگر بریزید و بگذارید تا یک روز بماند.
    4.پس از یک روز مخلوط را از یک تنظیف عبور دهید تا مایع صاف و همگنی بدست آید.
  5.  سپس مایع را با یک گالن ( 3.78 لیتر) آب ترکیب کنید.
     6.می‎توانید آفت کش آماده شده را به بالا و پایین برگ‎های گیاه خود بزنید.تاريخ : شنبه یکم آذر 1393 | 14:26 | نویسنده : قاسم |

ویژگی های سموم ارگانیک:

 

- برای انسان و سایر جانداران بی زیان بوده و باعث آلودگی محیط زیست و محصولات کشاورزی نمی شود.

 

- اکثرا بصورت انتخابی عمل کرده و موجب صدمه به حشرات مفید و دشمنان طبیعی آفات نمی گردد.

 

- دوره کارنس ندارند.

 

- از نظر اقتصادی مصرف سموم اورگانیک کاملا مقرون بصرفه است.  تاريخ : پنجشنبه بیست و هفتم شهریور 1393 | 9:25 | نویسنده : قاسم |

کنترل علف های هرز در کشاورزی ارگانیک

 


برچسب‌ها: ارگانیک

تاريخ : پنجشنبه ششم شهریور 1393 | 12:35 | نویسنده : قاسم |
مقدمه گرچه کشاورزی پایدار به عنوان راهی برای امرار معاش ،از سابقه بسیار طولانی برقرار است ولی با مفاهیم فعلی آن از سابقه چندانی برخوردار نیست و تنها در سالهای اخیر به علت مشکلاتی که در اثر مصرف بی رویه مواد شیمیایی در کشاورزی و روشهای رایج تولید مواد غذایی بروز کرده است توجه بیشتری به آن معطوف شده است . آنچه مسلم است کشاورزی پایدار را نباید تنها به عنوان مجموعه ای از روشها به حساب آورد. بلکه باید آن را نوعی بینش قلمداد نمود که در آن فقط جنبه های فنی و تکنیکی مطرح نیست. در همین راستا معرفی کشاورزی پایدار از دیدگاههای فرهنگی در جامعه می تواند نقش موثری در رابطه با شناخت آن داشته باشد. تاریخچه کشاورزی پایدار برای تعریف کشاورزی پایدار توجه به دو اصل از اهمیت ویژه ای برخوردار است. اصل اول در ابتدای دهه 1980 با ظهور مفاهیم کشاورزی قابل تجدید و کشاورزی پایدار تکامل یافت و در واقع مفهوم آن بر اساس اصل «اثر متقابل اکولوژیکی» قابل توضیح است. این مفهوم در حال حاضر فلسفه کشاورزی جایگزین را تشکیل می دهد. اصل دوم نیز از سال 1987 شروع شد و اینکه کشاورزی پایدار را در مقیاس جهانی در بر دارد. در این اصل اثرات متقابل کشاورزی با جامعه مطرح است. در اوایل قرن بیستم کشاورزی در ایالات متحده آمریکا در مراحل صنعتی شدن خود بود.در آن زمان کشاورزی ایالات متحده در اوج توسعه بود. در ابتدای دهه 1930 تعداد مزارع به حداکثر خود یعنی 8/6 میلیون رسید. مکانیزاسیون به سرعت گسترش یافت و سطح زیر کشت توسعه یافت و کشاورزی با صنعت به رقابت پرداخت و تکنولوژی به سرعت گسترش یافت. در شروع قرن بیستم مفاهیم کلی گرایی در مقابل فرد گرایی شکل گرفت. ظهور افکار کلی گرایی که در آن به سیستمهای طبیعی به عنوان یک الگو می نگرد و بر نقش کشاورز در توسعه سیستمها متکی است ، منجر به توسعه مفاهیمی شد که امروزه کشاورزی جایگزین می نامند. در طی دهه 1900 کشاورزی جایگزین به موازات کشاورزی صنعتی شکل گرفت. اولین حرکت سازمان یافته کشاورزان ، جنبش کشاورزی بیودینامیکی بود که از سخنرانیهای «رودلف استینر» بنیان گذار علم شناسایی طبیعت انسانی در سال 1924 شروع شد. اصول کشاورزی بیودینامیک روشهای مناسب زراعت و باغبانی را شامل می شود و تنوع،چرخۀ مجدد مواد ،اجتناب از مصرف مواد شیمیایی،عدم تمرکز تولید و توزیع و غیره را در بردارد.از دهۀ 1920کشاورزان بیودینامیک این اصول را توسعه دادند و روشهای مناسب سنتی را مجدداً معرفی کردند. پیدایش فلسفه ارگانیک عواملی که منجر به ظهور کشاورزی ارگانیک،بیولوژیک و اکولوژیک وبالاخره جنبش کشاورزی تجدید شوند ه شد،به «انتشارات آلبرت هووارد»برمیگردد .کشاورزی تلفیقی ،غیر متمرکز وعاری ازموادشیمیایی ،بوسیله «نورث برن» درسال 1940مطرح گردید. دراواخر دهه ی 1940واوایل دهه ی 1950منابع علمی متعددی دررابطه با کشاورزی ارگانیک به چاپ رسید. «لوئیس بروم فیلد»نیز درتوسعه ی کشاورزی ارگانیک ،که در آن انسان ،گیاه ودام در یک سیستم زنده با هم در ارتباط هستند ،سهیم بود. وی دریافت که مهارت یک کشاورز خوب،گواهی است براینکه هرکس نمی تواند کشاورز باشد .محققین دیگر نیز دررابطه با صدمه به محیط وتخریب منابع که ناشی از روشهای جدید زراعت است. بحث کرده اند .آنها مکررا ًاز روش «جامع نگری » درکشاورزی حمایت کرده اند. تا سالهای آخر دهه ی 1950 تکنولوژیهای صنعتی به صورت فزاینده ای تکامل یافت ؛ازجمله تخصصی شدن کشت گیاهان زراعی در مزارع وقابلیت دسترسی زیاد به کودها وآفت کش ها زیاد شد؛کمبود نیروی کار با تراکتور مرتفع گردید ؛امکانات مالی برای سرمایه گذاری به آسانی در دسترس بود ؛بااینهمه مشکلات اساسی دراین دوره، مازاد تولیدات کشاورزی بود. دراواخر دهه ی1960 وابتدای دهه ی 1970،حوادثی باعث شد که توسعه کشاورزی واندیشه های مربوط به آن ،فراتر از مرزهای جدید اوایل دهه ی 1960،گسترش یابد.باپیدایش سموم در زنجیر غذایی،آگاهی مردم از اثرات تکنولوژیهای مدرن برروی محیط زیست افزایش یافت ؛تجمع عناصر غذایی در آبهای سطحی وزیر زمینی و بهره برداری بی رویه از آنها زیاد شد. کمبود انرژِی در ابتدای دهه ی 1970،نوعی آگاهی بوجود آورد وبرای اولین بار احساس شد که منابع طبیعی زمین محدود هستند . دردهه ی 1950 به ازای هر 5بشکه ،یک بشکه مصرف می شود . پیش بینی می شود ،بین سالهای 1994تا2005 ،این رقم به یک بشکه به ازای هر بشکه خواهد رسید به نحوی که در آینده در آمریکا جستجو برای نفت به عنوان منبعی ازانرژی ،اقتصادی نخواهد بود. همانطوریکه ذکر شد سیستمهای کشاورزی باید نیازهای انسان امروزی وآنچه را که انسان دریک دهه یا حتی یک قرن بعد نیاز دارد ،فراهم کند وبدین ترتیب کشاورزی پایدار از اهدافی است که باید هر چه سریعتر به آن دست یافت. زمانی عقیده براین بود که چون زمینهای جنگلی در دسترس است،به سهولت می توان آنها را به زمینهای کشاورزی تبدیل کرد. امروزه این عقیده تغییر پیداکرده است ،زیرا زمانی که پوشش گیاهی حذف شود وزمین برای کشاورزی مورد استفاده قرار گیرد،مشکلات زیست محیطی زیادی بوجود می آید؛درنتیجه باید در جستجوی روشهایی برای افزایش تولید غذا بجز از راه افزایش سطح زیرکشت بود. کشاورزی ارگانیک ،نظام زراعتی است که مبتنی برمدیریت اکوسیستم زراعتی ،تمرکز بر حاصلخیزی خاک وسلامت گیاه وعدم مصرف مواد شیمیایی مصنوعی است ،که این نظام با شرایط اجتماعی ،اقتصادی منطقه ای و محلی سازگار است . در سطح فراتر از کشاورزی ارگانیک ،کشاورزی بیود ینامیک تعریف می شود که شامل ابعاد روحانی با ساختار ریتم های کیهانی ،نیروی حیاتی ،کیفیت ،تدارکات بیود ینامیک ،موجود زنده مزرعه می شود. مفاهیم واصول کشاورزی ارگانیک مصرف فراوان انواع سموم وکودهای شیمیایی چه ازلحاظ تبعات زیست محیطی ازقبیل آلودگی آب های زیر زمینی وبرهم زدن تعادل زیستی ،روز به روز مورد تردید جدی قرار می گیرد . طرح مسائل جدیدی همچون گیاهان تغییر یافته ژنتیکی نیز به این موارد اضافه شده است .امروزه افزایش آگاهی مصرف کنندگان به مسائل فوق وافزایش گزارشات منتشره در خصوص تاثیرات سوء مواد فوق برسلامتی مصرف کنندگان وایجاد بیماریهای حاد ومزمن ،اشتیاق مصرف کنندگان را به محصولات تولید شده در شرایط طبیعی وحتی الامکان بدون استفاده از انواع سموم وکودهای شیمیایی افزایش داده است. در ابتدا بازار چنین محصولاتی با عناوین متفاوتی که نشان از منشأ طبیعی نهاده های مصرف شده و آگاهی ها بود، رشد قابل توجهی را تجربه نمود، به حدی که برنامه ریزان در جوامع صنعتی به منظور جلوگیری از تقلب ،استاندارهایی را برای تولید،عرضه وبرچسب زنی محصولات ارگانیک تدوین وارائه نموده اند. براساس این استانداردها ،در هر کشوری با نظارت دولت نهادی غیر دولتی نظارت براجرای استاندارد ها در واحد تولید کننده محصولات ارگانیک را، برعهده می گیرد والبته مسئولیت نظارت کلی بر عهده دولت باقی می ماند .البته نظارت از سوی سازمان های بین المللی نیز پیش بینی گردیده است. کشاورزی ارگانیک در ساده ترین تعریف به عنوان «کشاورزی بدون افزودن مواد شیمیایی صنعتی» تعریف شده است .ماده شیمیایی صنعتی ،ماده ای است که طی فرایند های شیمیایی غیر طبیعی تهیه شده است .این تعریف ،ناقص وحتی نادرست است. این تعریف بدان معنا نیست که کشاورزی ارگانیک قطعا ًکشا ورزی بدون مواد شیمیایی باشد،زیرا ما در جهانی زندگی میکنیم که در آن مواد شیمیایی مصنوعی درخاک ،آب وهوا وجود دارد. واژه ارگانیک مانند بسیاری از واژگان انگلیسی، چندین معنا دارد. معنایی که در کشاورزی ارگانیک مدنظر است ، برای مدیریت تمام مزرعه به کار می رود و براساس آن، مزرعه به عنوان موجود زنده درنظر گرفته می شود .مواد شیمیایی صنعتی (مصنوعی ) چون علف کش ها ، حشره کش ها ،قارچ کش ها ، داروهای دامی ،سوپرفسفات واوره در کشاورزی ارگانیک به کارنمی رود . به طور کلی در مزارع ارگانیک ، هیچ گونه ماده شیمیایی مصنوعی به کار برده نمی شود .این مواد در آماده سازی خاک ، رویش گیاه یا تولید نهاده هایی که در تغذیه گیاه ،ذخیره سازی ، فراوری و یا فروش آن دخالت دارند،به کار نمی روند . به علاوه ،دام ها تا حد امکان اجازه حرکت آزادانه در مرتفع را دارند . کشاورزی ارگانیک ،حرکت رو به عقب نیست . دراین سامانه ، بهترین دانش سنتی با علم جدید ترکیب می شود ودرعین حال با سایر روش های نوین مدیریت ،سازگار است .مزارع ارگانیک همچون دیگر زمین های زراعتی به خوبی آماده شده ونیازمند مدیریت قوی ،به ویژه درمورد خاک وآفات است. با توجه به افزایش مصرف کود وآفت کش هایی که پیامد آنها زوال باروری خاک ، سلامتی وآلودگی هوا، آب وغذا است ،نگرانی های روز افزونی در باره محیط زیست جهانی ایجاد شده ومفهوم کشاورزی ارگانیک اهمیت فزاینده ای در راستای توسعه ی کشاورزی پایدار و بوم سازگار در سرتاسر جهان پیدا کرده است .کشاورزی ارگانیک برپایه استفاده از نهاده های ارگانیک و طبیعی ودرون مزرعه ای چون کود دامی تازه ، کمپوست ،کودسبز ،کنجاله وضایعات فرآوری مواد غذایی وهمچنین کنترل زیستی آفات همراه باکمتری استفاده ازمواد معدنی طبیعی برای تقویت نظام زراعی ـ اقتصادی مزرعه وبهبود فعالیت ها ی زیستی خاک استوار است .کشاورزی ارگانک در کشورهای گوناگون با نام های مختلف شناخته می شود که 16نام برای آن ازجمله کشاورزی بیولوژیک ،کشاورزی پایدار وکشاورزی زاینده ذکر شده است .کشاورزی بیولوژیک نامی است که در اروپا بسیار رایج است ،در حالی که در آمریکا وبریتانیا عبارت کشاورزی ارگانیک را ترجیح می دهند ،هر چند که مکتب ارگانیک به عبارت دقیق تر ، فلسفه ای است که شامل آموزش ، هنر ، تغذیه ، مذهب وهمچنین کشاورزی است . کشاورزی پیشرفته ، بیشتر در واکنش به کشاورزی پرنهاده و یا کشاورزی صنعتی بوده است . بر چسب گذاری محصولات ارگانیک باید توسط یک سازمان سوم صورت بگیرد که محصول ، مطابق استانداردهایی که در سراسر جهان توسط صدها سازمان گواهی کننده ، کشاورزان مختلف ،شرکت های تجاری ، سازمان های غیردولتی و اخیراً دولتی شکل گرفته اند، تولید شده است. گواهی محصولات ارگانیک، فرایندی پیچیده است،اما تلاش هایی در راستای هماهنگ کردن استانداردهای گوناگون به منظور توسعه بازار محصولات ارگانیک در جریان است. چالش فعلی در این راه، هماهنگ سازی هرچه بیشتر استانداردها ، ضمن رعایت محدودیت ها و ملاحظات منطقه ای و کاهش هزینه های مراحل چندگانه گواهی و اعتباردهی تنگناهای ورود به بازار این محصولات است. یکی از تصورات اشتباه در مورد کشاورزی ارگانیک،آن است که این شیوه کشاورزی بی نیاز از کاربرد مواد شیمیایی می باشد. چرا که ساختمان تمام موجودات زنده و غیرزنده از ترکیبات شیمیایی تشکیل شده است. لذا کاربرد آن دسته از مواد شیمیایی که به صورت طبیعی به دست آمده اند(مثلاً آب که از خود طبیعت است در واقع یک نوع ماده شیمیایی به حساب می آید و یا سنگ فسفات که از معادن طبیعی استخراج می شود)و یا به اصطلاح مصنوعی نیستند در کشاورزی ارگانیک بلامانع است. ضمناً نباید تصور کرد که کشاورزی ارگانیک صرفاً بر جایگزینی نهاده های آلی با مواد شیمیایی بحث می کند ، چرا که کاربرد غلط مواد آلی نیز، چه به صورت مصرف بیش از حد و چه به صورت عدم کاربرد آنها در زمان مناسب و یا ترکیبی از هردوی این موارد به نحو قابل ملاحظه ای سبب اختلال در عمل چرخه های زیستی یا طبیعی می گردد. تصور اشتباه دیگر از کشاورزی ارگانیک آن است که برخی کشاورزی ارگانیک را نوعی برگشت به عقب و استفاده از شیوه های مرسوم سال های قبل از انقلاب صنعتی می دانند. بلکه، بلعکس،زارعین کشاورزی ارگانیک نمی توانند خود را از دستاوردهای علمی 50 ساله اخیر بی نیاز بدانند. تناوب، کشت مخلوط،روش های مکانیکی کنترل علف های هرز ،استفاده از ماشین آلات مدرن قابل استفاده در سیستم های ارگانیک، مبارزه بیولوژیکی و تلفیقی با آفات و بیماریها،درک بهتر از همزیستی میکوریزا،ریزوبیوم ها و ریزوسفر،تجدید ماده آلی و دیگر بخش های زنده خاک، تلفیق زراعت و دامپروری از موضوعات مورد بحث در کشاورزی ارگانیک می باشند. در سیستم های کشاورزی ارگانیک، خاک به عنوان یک سیستم زنده تلقی می شود که با تقویت آن، فعالیت میکروارگانیسم های مفید نیز تقویت می گردد.این ایده که خاک یک سیستم زنده می باشد، بخشی از یک تصور کلی است که معتقد است بین خاک، گیاه، حیوان و انسان یک ارتباط ناگسستنی وجود دارد. کشاورزی زیستی؛ گواهی محصولات ارگانیک آن چه که در پی می آید گزیده ای است از 2پژوهش«بررسی وضعیت کشاورزی ارگانیک در ایران و جهان»و همچنین«کشاورزی زیستی»که پیش از این در موسسه ی پژوهش های برنامه ریزی و اقتصاد کشاورزی انجام گرفته است. اجرای کشاورزی پایدار علاوه بر آن که منجر به سود بخشی اقتصادی-اجتماعی می شود،مانع از پیدایی آلودگی های آب و خاک شده و با حفاظت از محیط زیست از به خطر افتادن حیات گیاهان، حیوانات و انسان ها جلوگیری خواهد کرد.این در حالی است که الگوهای کشاورزی متداول خسارت های جبران ناپذیری به منابع زیستی کشور وارد آورده و در صورت غفلت سیاست گذاران از اصلاح سیاست های جاری توسعه ی کشاورزی، پیش بینی می شود این روند مخرب به نحو روز افزونی ادامه یابد. با توجه با آن که کشاورزی ارگانیک(کشاورزی زیستی)شاخه ای از کشاورزی پایدار است بنابراین در تکمیل کارگاه ها و مقالات سیاست های تولید محصول سالم به توضیح این نوع از نظام کشاورزی پرداخته می شود.در کشاورزی ارگانیک کاربرد مواد شیمیایی مصنوعی ممنوع و تمام مراحل تولید، فرآوری و بازاریابی محصولات دارای استانداردهای خاصی است.اجرای این استانداردها در تولید محصولات کشاورزی ارگانیک توسط یک موسسه ی گواهی کننده، نظارت می شود. گفتنی است در کشاورزی ارگانیک تاکید بیشتری بر استفاده از نهاده های درون مزرعه ای و طبیعی همانند کود سبز، کود دامی، بقایای گیاهی، تناوب زراعی، کشت مخلوط و... می شود و محصول سالم با کیفیت مطلوب و طبیعی در اختیار مصرف کنندگان قرار می گیرد.این نوع محصولات برای خریداران با برچسب ارگانیک یا زیستی مشخص می شوند و قیمت آنها در بازار گرانتر از سایرمحصولات است. توصیه های پزشکان و متخصصان سلامت غذایی درباره خطرات فراوان باقیمانده ی غیرمجاز کود و سم شیمیایی د ر محصولات کشاورزی و هشدارهای کارشناسان محیط زیست درباره ی آلودگی های خطرناک طبیعت از جمله آلودگی مخازن آب زیرزمینی و خاک مزارع به خوبی نشان می دهد که این نوع کشاورزی باید به عنوان یکی از اولویت های سیاست های عمومی بخش کشاورزی، مورد توجه سیاست گذاران قرار گیرد. یکی از اجزای تشکیل دهنده بسترهای کشاورزی خاک است که بعنوان بستر اصلی کشت گیاهان و رشد آن محسوب می شود.امروزه دخالت انسان در تغییرات فیزیکی و شیمیایی خاک،باعث دگرگونی و بروز اختلال در خاک و آب گردیده است . بطوریکه بدون در نظر گرفتن عواقب آن فقط سعی در تولید درآمد و سیر کردن افراد جامعه هستند. در این راستا متولیان امر نیز با همان سرعت سعی در ترویج و توسعه منابع بوده و کمتر فرصت داشته اند که به عوارض جانبی و تاثیرات منفی آن توجه کنند. از طرفی کشورهای در حال توسعه در حال افزایش آگاهی جامعه و آشنایی بیشتر مردم با مسائل و مشکلات زیست محیطی و بهداشتی ناشی از تخریب خاک می باشند. توجه به این موضوع علاوه بر کاهش مشکلات مطرح شده، می تواند یک مجموعه کشاورزی را از نظر اقتصادی دگرگون سازد. هرچند برای مقایسه پیشرفت های صنعت کشاورزی نمی توان به کشورهای پیشرفته و مدرن توجه کرد، ولی در این میان هستند کشورهای در حال توسعه که با جدیت مراحل تحقیقات را پشت سر گذاشته و با توجه به ضرورت امر اقدام به تغییرات اساسی در رشد و توسعه پایدار در صنعت کشاورزی نموده اند. در این بخش راهکارهای موثر در فعالیتهای کشاورزی کشور اتیوپی را که منجر به رشد و پیشرفت چشمگیر اقتصادی،اجتماعی و زیست محیطی گردید،بیان خواهیم کرد. اتیوپی جزو یکی از کشورهای در حال توسعه واقع در قاره آفریقا می باشد و به شاخ آفریقا معروف است.مساحت کل زمین های این کشور108.5میلیون هکتار است که45درصد آن را زمین های کشاورزی و زراعی تشکیل می دهد. تاثیرات توانمندسازی سامانه کشاورزی ارگانیک اثرات بالقوه این سامانه را می‌توان بر روی سلامت افراد جامعه، منابع طبیعی، دام، هوا و غنی سازی و حاصلخیزی خاک و غیره مشاهده نمود. تاثیرات فوق را به چهار گروه عمده اجتماعی، اقتصادی، کشاورزی و زیست محیطی تعبیر می‌کنند. تاثیرات اجتماعی: • بهبود شرایط سلامت افراد • ایجاد اشتغال و فرصتهای تحصیل و آموزش بهتر • کاهش مهاجرت روستایی • ذخیره سازی برای مدت طولانی‌تر تاثیرات اقتصادی: • کاهش 40.6 درصدی هزینه‌ها • حفظ و امنیت اقتصادی بیشتر درآمد روستایی و اقتصاد قوی‌تر روستایی • کاهش سرمایه‌گذاری نقدی • بازدهی بالا و خطرپذیری کمتر تاثیرات کشاورزی: • حفظ و نگهداری بانک گونه‌های کشاورزی • تعادل و یکنواختی در کیفیت محصولات غذایی • حاصلخیزی و غنی‌تر کردن خاک در برابر فعالیت‌های میکروبی در خاک و در نهایت مقاومت بیشتر خاک در برابر آفات و بیماری‌ها • ایجاد خود اتکایی در تولید محصولات کشاورزی تاثیرات زیست محیطی: • کاهش آلودگی در خاک • حفظ و نگهداری مواد مغذی در خاک و میکرو ارگانیسم‌های خاک • کنترل بیشتر فساد و فرسودگی در خاک • رسیدگی و بررسی آلودگی آب و هوا • دوام و ماندگاری بیشتر در محصولات کشاورزی محصولات کشاورزی اتیوپی نوع محصولات غلات جو- ذرت- گندم- ذرت خوشه‌ای- جو دوسر – ارزن حبوبات لوبیا - نخود سبز فرنگی- لوبیا سبز- نخود – عدس محصولات روغنی تخم برزک- دانه نیگر- تخم آفتاب گردان- جوز زمینی- گیاه گاجره یا گلرنگ- بوته کنجد میوه‌ها و سبزیجات مرکبات- انبه هندی- موز - نوعی انبه- درخت انبه- کلم- گوجه رنگی- فلفل تند- کدو تنبل- سیر و پیاز محصولات ریشه دار ، گوش فیل گرمسیری- سیب زمینی هندی- هویج- سیب زمینی شیرین بومی محصولات تنباکو، قهوه- چای- پنبه- تنباکو- ادویه- نیشکر اهمیت سامانه کشاورزی ارگانیک در کشورهای در حال توسعه اتیوپی به عنوان یک کشور در حال توسعه که 85 درصد جمعیت آنرا قشر کشاورز تشکیل می‌دهند، به خوبی توانست با ایجاد سامانه کشاورزی ارگانیک در تمام مناطق زراعی، خود را جزو یکی از صادرکنندگان مهم در جهان امروز مبدل سازد. در آغاز این طرح ابتدا ایجاد، حفظ و نگهداری بازدهی مشابه و سپس هزینه‌های فعالیت‌های زراعی کشاورزان به میزان قابل توجهی کاهش پیدا کرد. همچنین این راهکار در کشاورزی توانست تاثیر بسزایی در خود اتکایی کشاورزان در امر تولید محصولات با توجه به نیاز داخلی داشته باشد. نتیجه گیری: ایجاد سامانه کشاورزی ارگانیک در اتیوپی این کشور را به سمت رشد و توسعه پایدار سوق داد. در حال حاضر این کشور با اتکا به حمایت کامل دولت در این امر، توانسته بازارهای جهانی محصولات ارگانیک را با اقتدار در اختیار خود بگیرد و محصولات ارگانیک خود را به کشورهای توسعه یافته‌ای همچون آمریکا، ژاپن، کشورهای اروپایی و سایر کشورهای همسایه صادر کند. این تجربه می تواند برای همه کشورهای جهان سوم یک الگو باشد. منابع مورد استفاده: http://www.unctad.org/en/docs/ditcted200715_en.pdf http://www.twnside.org.sg/title2/susagri/susagri051.htm Badgley C., Moghtader, J., Quintero, E., Zakem, E., Chappell, J., Avilés-Vلzquez, K., Samulon, A & Perfecto, I. 2007. Organic Agriculture and the Global Food Supply. Renewable Agriculture and Food Systems. June 2007 FAO, 2001. Organically Produced Foods. Joint FAO/WHO Food Standards Programme, Codex FAO, 2006d. The Right to Foods in Practice – Implementation at the National Level. Rome. Soil Association. 2006. Organic works. Providing More Jobs through Organic Farming and Local منبع: کارآفرینی کشاورزی ....
برچسب‌ها: کشاورزی ارگانیک

تاريخ : شنبه هجدهم مرداد 1393 | 13:15 | نویسنده : قاسم |
عکس های بسیار زیبا از زیباترین درختان جهان

۲- این درخت گل ۱۴۴ ساله، بزرگ‌ترین درخت گل در این نوع در ژاپن است.

عکس های بسیار زیبا از زیباترین درختان جهان
تصاویر اعجاب‌آور از درختان زیبا در جهان
عکس های بسیار زیبا از زیباترین درختان جهان

۳- دسته‌ای از درختان در جنوب نیوزلند که به‌دلیل وزش باد شدید در منطقه، به این شکل رشد کرده‌اند.

عکس های بسیار زیبا از زیباترین درختان جهان

۴- درخت افرای ژاپنی زیبایی در اورِگون پورتلند.

عکس های بسیار زیبا از زیباترین درختان جهان
عکس های بسیار زیبا از زیباترین درختان جهان

۵- در اورگون، این درخت راش با آویزهایی از گیاهان و شاخ و برگ‌هایش هم بسیار دیدنی است.

عکس های بسیار زیبا از زیباترین درختان جهان

۶- بن آلمان، خیابانی دارد با درختان گیلاس در حاشیه‌اش که در زمان شکوفه‌دهی، چنین منظره‌ی زیبایی می‌سازند.

عکس های بسیار زیبا از زیباترین درختان جهان

۷- جزیره‌ی جان در کاریلونای جنوبی، این درخت بلوط زیبا را میزبانی می‌کند.

عکس های بسیار زیبا از زیباترین درختان جهان

۸- یک درخت گل زیبا در برزیل. خانه‌ی اصلی این نوع درختچه‌ی گل، در ماداگاسکار است که در همه‌جای جهان کاشت آن گسترش یافته.

عکس های بسیار زیبا از زیباترین درختان جهان

۹- درختان Dragonblood در یمن. این درخت به خاطر شیره‌ی سرخی که دارد، چنین نامی گرفته و در رنگ‌سازی کاربرد دارد. همچنین از این شیره برای صیقل دادن ویولن کاربرد دارد و برای درمان‌های سنتی هم استفاده می‌شود.

عکس های بسیار زیبا از زیباترین درختان جهان

۱۰- سومین درخت سکویای بلند جهان، در کالیفرنیا. طول این درخت، به ۷۳ متر می‌رسد.

عکس های بسیار زیبا از زیباترین درختان جهان

۱۱- در اورگون، تونلی حاصل‌شده از مجموعه‌ای از درختان افرا دیده می‌شود.

عکس های بسیار زیبا از زیباترین درختان جهان

۱۲- درخت اکالیپتوی رنگین کمانی در کائوآی هاوایی. این درخت در مناطق جنوبی اقیانوس آرام می‌روید.

عکس های بسیار زیبا از زیباترین درختان جهان

تصاویر اعجاب‌آور از درختان زیبا در جهان

 

عکس های بسیار زیبا از زیباترین درختان جهان

۱۳- درخت پیچ‌اناری در کولیلان آفریقای جنوبی.

عکس های بسیار زیبا از زیباترین درختان جهان

۱۴- کارولینای جنوبی میزبان خیابانی از درختان بلوط قدیمی است.

عکس های بسیار زیبا از زیباترین درختان جهان

۱۵- درختان بائوباب در ماداگاسکار. این درختان می‌توانند مقدار زیادی آب در خود ذخیره کنند و در سال‌های کم‌آبی به کمک ساکنین محلی بیایند. شما هم یاد «شازده کوچولو» افتادید؟

عکس های بسیار زیبا از زیباترین درختان جهان

۱۶- خیابانی از درختان در شمال ایرلند. این درختان در قرن هجدهم کاشته شدند. صحنه‌هایی از «بازی تاج و تخت» در این مکان فیلمبرداری شده‌است.

عکس های بسیار زیبا از زیباترین درختان جهان
عکس های بسیار زیبا از زیباترین درختان جهان

 تاريخ : شنبه هجدهم مرداد 1393 | 8:8 | نویسنده : قاسم |

از مزاياي كودهاي شيميايي، بهاي ارزان، كاربرد سهل و آسان، درآمد كاذب كوتاه مدت (بدون توجه به استهلاك سرمايه اصلي يعني خاك و مواد آلي آن) است.

    شيوع بيماري ها و آفات متعدد مثلاشيوع آتشك گلابي در باغ هاي گلابي كرج و قزوين، نماتد در مزارع چاي و حتي شانكر مركبات در جنوب كشور عمدتا زاييده مصرف نامتعادل كودها مي باشد.

    نظرات بانك جهاني درباره مصرف كودهاي شيميايي در ايران مي تواند مؤيد مصرف نامتعادل كود در كشور باشد كه به شرح زير مي باشد: توزيع نابرابر كودهاي شيميايي، بخش خصوصي جايگاهي ندارد (تقويت بخش خصوصي و فراهم آوردن امكان رقابت فعالانه، ايجاد يك محيط تجاري و حقوقي صحيح و اتخاذ يك خط مشي پايدار و فعال از جانب دولت براي تقويت مشاركت بخش خصوصي)، نظام قيمت گذاري سبب اسراف در مصرف كود شيميايي مي شود، عدم توازن بين كود شيميايي در دسترس و كودشيميايي مورد نياز، ضعف تحقيق در كاربرد كود.

    تجارب ساير كشورها در كنترل مصرف كود شيميايي مي تواند به مصرف متعادل كود در كشور كمك كند كه در زير به دو مورد اشاره مي شود: در انگلستان توليد گندم در هر هكتار در حدود 7.5تن تثبيت شده و توليد بيشتر از آن را وزارت كشاورزي صرفا به خاطر مسايل زيست محيطي ممنوع شده است.

    انواع كودها و مزايا و معايب سولفات آمونيم:

    معايب: پائين بودن درصد مواد غذايي آن (كه حمل و نقل آن را دچار مشكل مي كند)، عدم امكان استفاده در سيستم آبياري تحت فشار به علت گرفتگي نازل ها (تركيب سولفات با يون كلسيم و تشكيل گچ) (ملكوتي، م.ج. 1378).

    مزايا: كمتر از ساير كودهاي ازته (نظير نيترات آمونيم) از خاك شسته مي شود، سولفات علاوه بر خاصيت اصلاح كنندگي خاك جذب گياه هم مي شود. سولفت آمونيم بهترين كود ازتي براي خاك هاي قليايي و آهكي ايران شناخته شده است (چون هم اسيدزا است و هم داراي مقداري گوگرد به عنوان ماده غذايي است)

    نيترات آمونيم:

    معايب: جاذب الرطوبه اي بودن، كلوخه اي شدن، خطر انفجار، (به هنگام انبار، نيترات آمونيم نبايد در مجاورت مواد روغني نگهداري شود. همچنين به دليل جذب رطوبت، درب نايلوني كيسه ها باز نشود) (ملكوتي، م.ج.1378).

    مزايا: درصد تلفات تصعيد (به صورت آمونيم) كمتر از اوره است (چون آنيون نگهدارنده آن (نيترات) قوي تر از كربنات (آنيون) موجود در اوره است. ارجحيت مصرف براي درختان ميوه: به دليل دارا بودن دو يون قابل جذب (نيترات و آمونيم بر مصرف اوره ترجيح داده مي شود. در مراتع و ديمزارها مخصوصا در مناطق سردسيري، مصرف نيترات آمونيم بر اوره (در صورت تقسيط) ارحج است. نيترات آمونيم را نمي توان در شاليزارها استفاده نمود (به دليل آبشويي سريع نيترات و عدم نياز برنج به نيترات) تحت چنين شرايطي مصرف آمونيم ترجيح داده مي شود.

    مصرف نيتروژن در سبزيجات

    تغذيه: گياهان همانطور كه قادرند از راه ريشه نيتروژن موردنياز خود را جذب كنند از راه برگ نيز مي توانند نيتروژن را به صورت آمونيم، نيترات و اوره جذب كنند.

    در سبزي هايي كه عمر كوتاه و رشد سريع دارند مانند تربچه كه سي روز از كاشت تا برداشت طول مي كشد يك بار مصرف نيتروژن تكافوي نياز گياه را مي نمايد. در صورتي كه در مورد فلفل كه هشت ماه در زمين است و مرتب محصول مي دهد چند بار مصرف كود ضرورت دارد.

    در نواحي مرطوب بهتر است ثلث يا ربع كود نيتروژنه را قبل از كاشت و مابقي را به صورت تقسيط مصرف شود. در سبزي هايي مثل فلفل، بادمجان، گوجه فرنگي و نظاير آن كه در طول فصل رشد محصول مي دهند، بهتر است كود سرك در دو يا سه نوبت مصرف شود.

    گياهان كليسم گريز يا گياهاني كه به خاك هاي اسيدي سازش يافته اند و گياهاني كه به پايين بودن پتانسيل اكسيداسيون و احياء خاك سازش يافته اند آمونيم را ترجيح مي دهند. گياهان كلسيم دوست يا گياهاني كه در خاك هاي قليايي با پ هاش بهتر مي رويند نيترات را بهتر مصرف مي كنند. آمونيم بر خلاف نيترات، تنفس ريشه را افزايش مي دهد. در مواقع گرم معمولازيرخاك كردن كودهاي نيتروژنه ضروري است چون حرارت هوا ممكن است باعث تلفات كود شود.

    شيره گياهي اخذ شده از دمبرگ گياه بهترين نمايه جهت تعيين وضعيت تغذيه اي نيتروژن گياه است، چرا كه نسبت به نوسانات تامين نيتروژن براي گياه بسيار حساس تر از پهنك است. مقدار عناصر غذايي در گياه حتي الامكان مي بايست درحد متوسط و يا حتي در نيمه بالاتر محدوده كفايت باشد. تحت اين شرايط است كه مي توان اطمينان حاصل كرد كه حتي در حضور تمام عواملي كه منجر به ايجاد اختلال در گياه مي شود احتمال وجود دارد گياهان با تمام عناصر غذايي موردنياز به حد كفايت تغذيه گرديده اند.

    براي توصيه كودي نيتروژن، دو روش تجزيه گياه و آزمايش خاك مكمل يكديگرند و بايستي با همديگر استفاده شوند.

    كمبود: در خيار و طالبي اولين علايم كمبود نيتروژن روشني رنگ و توقف رشد برگهاست. رنگ سبز طبيعي برگ ها، روشن يا زرد مي شود و در موارد كمبود شديد، تمام كلروفيل از بين مي رود.

    شاخه ها باريك شده و سخت و فيبري مي شوند.

    ميوه هاي خيار مبتلابه كمبود رنگ روشن داشته و در محل گل، نوك آنها باريك مي شود. ميوه هاي طالبي در صورت كمبود نيتروژن كوچك مي شود. عموما بيشتر مواقع در سبزيجات اول بهار كه بارندگي سنگين است كمبود نيتروژن ظاهر مي شود.

    چنين كمبودي ممكن است در مرحله رسيدن محصولات نيز ديده شود. زماني كه درجه حرارت سرد شب ها تجمع كربوهيدرات ها را تسهيل كند اگر نيتروژن كافي فراهم باشد توليد محصول زياد خواهد شد. بارندگي هاي شديد، نيترات خاك را از عمق ريشه شستشو مي دهد و در اعماق پايين پروفيل خاك تجمع مي دهد. پس از پايان فصل بارندگي، نيترات خاك به صورت گاز درآمده و از خاك خارج مي شود.

    پس از پايان فصل بارندگي، خاك هايي كه دچار شستشو شده اند ميزان نيترات كمي در اختيار خواهند داشت.

    مواد آلي: زماني كه مواد آلي در خاك تجزيه مي شوند اولين فرم معدني نيتروژن كه آزاد مي شود آمونيم است. مواد آلي مثل كاه و كلش باعث كاهش فرم نيتراته در خاك مي شوند (نسبت C.N بالادارند- براي تجزيه شدن نيتروژن خاك را مصرف مي كنند.)

    مواد گياهي مثل گراس ها باعث افزايش فرم معدني نيتروژن به ويژه نيترات خاك مي شوند (نسبت C.N پايين دارند). يكي از بزرگترين منافع استفاده از كمپوست، كاهش مصرف آب مورد نياز گياه مي باشد.

    حداكثر استفاده از ماده آلي زماني حاصل مي گردد كه دو تا سه هفته قبل از كاشت دانه به خاك داده شود. در شرايط كشت و كار آبي كه زمين پيوسته زير كشت محصول مي باشد، مقدار كمپوست مورد نياز محصولاتي نظير سبزيجات، 25 تن در هكتار برآورد شده است.در مناطقي كه ميزان بارندگي 1250ميليمتر مي باشد مقدار كمپوست مصرفي 12.5 تن در هكتار توصيه مي شود و نواحي خشك (متوسط بارندگي حدود 500 ميليمتر) پنج تن در هكتار و در ديمزارها با مصرف 2.5 تن كمپوست در هكتار در سال مي توان افزايش محصول معني داري به دست آورد.

    نيمي از نيتروژن و پتاسيم و تمام فسفر كود اصطبلي در قسمت جامد آن متمركز است. در صورت كمبود كود دامي يكي از بهترين راه هاي جبران تلفات مواد آلي خاك، دادن كود سبز است. در بيشتر مواقع از گياهان خانواده بقولات به عنوان كود سبز استفاده مي شود. غده هاي ريشه هاي يونجه حدود 200كيلوگرم در هكتار نيتروژن هوا را تثبيت مي كنند و شبدر معمولا100 تا 150 كيلوگرم و سويا نصف اين مقدار را تثبيت مي كند. كودهاي سبز به دليل دارابودن رويش فوق العاده و ريشه هاي قوي مي توانند مقدار زيادي از عناصر محلولي را كه در شرايط عادي بر اثر شستشو به اعماق پايين خاك حركت كرده اند جذب كنند.

    همچنين اين گياهان قادرند از فسفات هاي غيرمحلول، پتاسيم تثبيت شده و عناصر كم مصرف تا حد زيادي استفاده كنند.

    برگرداندن اين گياهان به خاك علاوه بر بهبود خواص فيزيكي و شيميايي و زيستي، سبب تسهيل آزادشدن عناصر غذايي پرمصرف و كم مصرف مي شود. در فصل بهار از آنجايي كه درجه حرارت هنوز زياد نشده است. نيتروژن به آرامي از مواد آلي آزاد شده و به تدريج كه هوا گرم مي شود اين فرايند شدت مي يابد.

    كودهاي فسفره:

    فسفر مهم ترين عنصر براي رشد اوليه گياه مي باشد و اگر به صورت نواري استفاده شود كارايي بيشتري دارد چرا كه فسفر در خاك متحرك نيست.

    مصرف فسفر در خاك هايي كه بيش از 15 ميلي گرم در كيلوگرم فسفر قابل جذب دارند نتيجه اي را باعث نمي شود.

    براي آنكه فسفر قابل جذب خاك، يك كيلوگرم در هكتار افزايش يابد مي بايست پنج تا ده كيلوگرم فسفر (P2O5) به خاك شني لومي يا لومي شني اضافه شود. در حالي كه در خاك هاي لوم و لومي رسي دوازده كيلوگرم فسفر (P2O5) در هكتار مي بايست به خاك اضافه شود تا ميزان فسفر قابل جذب خاك يك كيلوگرم در هكتار افزايش يابد.

    زماني كه كودهاي فسفره محلول در آب به خاك اضافه مي شوند بلافاصله با خاك واكنش مي دهند و به فرم هاي نامحلول تبديل مي شوند. تنها جزء كوچكي از فسفر كودي به صورت محلول باقي مي ماند.

    در خاك هايي كه مقدار فسفر قابل استفاده آنها بيش از 20ميلي گرم در كيلوگرم است از مصرف كودهاي فسفري پرهيز گردد (سيلسپور و ملاحسيني. 1384). تا حد ممكن از مصرف كودهاي فسفاتي كادميم دار به خصوص در مناطق شمال كشور پرهيز گردد.

    سوپر فسفات: هزينه ساخت سوپر فسفات تريپل (غليظ) بيش از نوع معمولي است، اما بالابودن عيار فسفر باعث كاهش ميزان مصرف، كاهش هزينه حمل و نقل شده كه هزينه بيشتر آن را توجيه مي كند. استفاده از انواع سوپر فسفات بستگي به ملاحظات اقتصادي (مثل قيمت مواد اوليه، هزينه حمل و نقل و مقدار مصرف) دارد.

    سوپر فسفات تريپل (غليظ)، در شرايط كشور بهتر از فسفات آمونيم است. به اين سوپر فسفات از آن جهت تريپل (غليظ) مي گويند كه فسفر محلول آن تقريبا سه برابر سوپرفسفات ساده است.

    كودهاي پتاسيمي: براي افزايش يك كيلوگرم در هكتار پتاسيم (K) خاك، دو تا شش كيلوگرم در هكتار پتاسيم (K2O) مورد نياز است.

    مصرف پتاسيم در پاييز در خاك هاي رسي براي آنكه ظرفيت تثبيت چنين خاك هايي را پر كند توصيه مي شود.

    مصرف پاييزه پتاسيم در خاك هاي لومي شني، شني يا خاك هاي آلي توصيه نمي شود چرا كه بارندگي هاي زمستانه به راحتي باعث شستشوي كود مي شود. در سبزي هايي كه قسمت اعظم اندام هاي آن برداشت مي شود (كرفس، كلم، كاهو) برداشت پتاسيم شديدتر است.

    در خاك هايي كه مقدار پتاسيم قابل استفاده آنها كمتر از 250 ميلي گرم در كيلوگرم خاك باشد از كود پتاسيم استفاده شود.

    كودهاي ميكرو: عناصر كم مصرف نبايد با حشره كش ها، قارچ كش ها و علف كش ها تركيب شود، مگر اينكه كارخانه هاي سازنده، تركيب آنها را با عناصر كم مصرف توصيه نمايد.

    كمبود عناصر ريز مغذي به ويژه روي به دلايل متعدد از جمله آهكي بودن خاك هاي كشاورزي (پ هاش بالاي خاك)، وجود يون بيكربنات در آب هاي آبياري، افت كيفيت آب آبياري به علت افزايش شوري ناشي از تشديد خشكسالي هاي پي درپي، كمي مواد آلي خاك هاي زراعي، مصرف نامتعادل كود به ويژه مصرف بي رويه كودهاي فسفاته و ازته و عدم مصرف كودهاي محتوي عناصر ريز مغذي به ويژه سولفات روي عموميت دارد.

 

 تاريخ : یکشنبه پنجم مرداد 1393 | 12:13 | نویسنده : قاسم |

****اگرواكولوژي ايران ****


برچسب‌ها: اگرواكولوژي ايران

تاريخ : چهارشنبه یکم مرداد 1393 | 9:30 | نویسنده : قاسم |

63267834496278392979.jpgتاريخ : دوشنبه بیست و سوم تیر 1393 | 8:28 | نویسنده : قاسم |

 


برچسب‌ها: اگرواكولوژي ايران

تاريخ : سه شنبه هفدهم تیر 1393 | 14:43 | نویسنده : قاسم |

****اگرواكولوژي ايران ****


برچسب‌ها: اگرواكولوژي ايران

تاريخ : دوشنبه شانزدهم تیر 1393 | 11:41 | نویسنده : قاسم |

چگونگی اعمال خاک­ورزی حفاظتی در مناطق خشک

برگردان نکردن خاک و حفظ بقایای گیاهی در سطح در صورت عدم اعمال مدیریت صحیح می­تواند موجب بروز موانعی در کشت محصول بعدی گردد. وجود زياد علفهاي هرز، يكي از مشكلات مشاهده شده در سيستم خاك‌ورزي حفاظتي مي‌باشد. دانه‌هاي باقي‌مانده محصول قبلي و بذور علفهاي هرز به علت حفظ بقاياي گياهي در سطح خاك و عدم برگردان ‌‌شدن خاك،  شرايط مساعدی براي سبزشدن در اين روش خاك‌ورزي را دارند. اين مشكل در تناوب غلات با محصولات رديفي به علت ريزش بذور غلات از كمباين و قرار گرفتن در ترک­های زمين و سبز شدن سریع تر آنها نسبت به محصول اصلی بیشتر مشاهده می­گردد.

علاوه بر آن حفظ بقايای گیاهی در سطح خاك در خاك‌ورزي حفاظتي در طي كشت‌هاي متوالي به خصوص در مناطق با نظام دو كشتي كه فرصت كمتري براي پوسيدن‌ بقايا وجود دارد، تجمع بقاياي گياهي در سطح را به دنبال خواهد داشت. حجم زياد بقاياي گياهي در سطح خاك، خطر ابتلا به بيماريها و حمله آفات را افزايش مي‌دهد. در این پروسه عمل کاشت و مبارزه با علفهاي هرز با افزايش حجم بقايا به مرور زمان مشکل مي­گردد.

همچنین متفاوت بودن شکل بستر کاشت در دو محصول متوالی (بستر  پشته‌اي و مسطح) از موانع دیگردر اعمال روش حفاظتی می باشد. بطور مثال غلات در برخی استانهای کشور بصورت مسطح و ذرت بر روي پشته‌ كاشته مي‌شود. بنابر این برای اعمال خاک­ورزی حفاظتی نیاز به یک مدیریت خاص می­باشد که بتواند مشکلات اشاره شده را تا حد زیادی کاهش دهد. مطالعات و آزمایش­های انجام شده در ایران مشخص نموده که در بین روش های مختلف مدیریتی که در دنیا در دست اجرا است روش خاک­ورزی پشته­ای با شرایط مناطق خشک ایران تطابق بیشتری دارد


برچسب‌ها: خاک ورزی

تاريخ : شنبه چهاردهم تیر 1393 | 11:21 | نویسنده : قاسم |

تعريف و اصول اصلی کشاورزی ارگانيک

اتحاديه بين‌المللی جنبش کشاورزی ارگانيک (ايفوم)[3] بعنوان يک سازمان بين‌المللی مستقل در سال 1972 با هدف گسترش کشاورزی ارگانيک تشکيل شد که مقر آن در کشور آلمان می‌باشد و بيش از 780 عضو از 108 کشور جهان دارد. بنا به تعريف ايفوم، کشاورزی ارگانيک نوعی نظام کشاورزی است که اساساً بر منابع توليد محلی متکی بوده و فعاليت آن بر حفظ تعادل اکولوژيکی و توسعه مطلوب فرايندهای بيولوژيک استوار است، بنابراين حاصلخيزی خاک و تنوع زيستی و پايداری، اجزاء کليدی سيستمهای کشاورزی ارگانيک محسوب می‌شوند. در سيستمهای توليد ارگانيک از مصرف مواد شيميايی مصنوعی (مانند کودهای شيميايی معدنی، آفت‌کشها شيميايي، هورمونها، داروها و مواد افزدونی) در روند توليد جلوگيری شده و به جای آنها از جايگزينهايی مانند کودهای دامی، کمپوستها و ديگر کودهای آلی، آفت‌کشهای غير شيميايی مانند عصاره گياهان، دشمنان طبيعی، و استراتژيهای کنترل بيولوژيکی[4] و نيز از روشهای مديريتی زراعی، فيزيکی و مکانيکی برای کنترل آفات، امراض و علقهای هرز استفاده می‌شود. البته بايد به اين نکته توجه نمود که کشاورزی ارگانيک تنها به معنی عدم استفاده از کودها و آفت‌کشهای شيميايی در نظام‌های توليدی نيست بلکه در آنها رعايت استانداردهای بين‌المللی و ملی خاص توليدات ارگانيک نيز ضروری می‌باشد. کشاورزی ارگانيک که از سالهای 1960 و 1970 بعنوان يک کشاورزی کاملا خاص مطرح بوده و دارای روشهای ويژه‌ای می‌باشد در سالهای اخير تقريبا در تمام کشاورهای جهان به طور گسترده و روزافزونی مورد توجه قرار گرفته است. آنچه در کشاورزی ارگانيک مطرح است نگاهی جامع به مجموعه‌ای از کارکردها است که هدف از آن تنها کسب محصول صرفاً اقتصادی نيست و عملکرد مفهومی فراتر از مفهوم رايج آن، به عنوان تنها بخشی از کارکرد يک بوم نظام کشاورزی، را در برمی‌گيرد. در همين چارچوب در بوم نظامهای کشاورزی ارگانيک در حقيقت کسب عملکرد بيشينه تنها هدف نيست، بلکه عملکردی پايدار و چند منظوره مورد نظر است که از جنبه‌های مختلف اقتصادی، اجتماعی، زيست محيطی و فنی قابل حصول و قابل توجيه باشد. در دنيا هر روزه کشاورزان بيشتری به سيستمهای توليدی ارگانيک روی می‌آورند، طی سالهای 1985 تا 2003 هر سال سطح زير کشت محصولات ارگانيک افزايش يافته است. اين روند افزايشی در سالهای اخير شديدتر بوده به طوری که در سال 2009 سطح زير کشت اين محصولات به بيش از 35 ميليون هکتار رسيده است. عليرغم توجه روزافزون جهانی به سيستمهای کشاورزی ارگانيک و با وجود ويژگيهای خاص کشاورزی، جغرافيايی، اقليمی، فرهنگی، تاريخی، اجتماعی و همچنين منابع غنی و متنوعی که در کشور بزرگ ايران وجود دارند، متاسفانه هنوز اين نوع سيستم توليدی پايدار در نظامهای کشاورزی ايران عملا جايگاهی ندارند. به عبارت ديگر گرچه چنين نگرشی از سابقه بسيار طولانی در تمدن توليد مواد غذايي ايران برخوردار است ولی در قالب نوين آن در کشور ما کمتر از دو دهه است که تنها مطرح شده است. خوشبختانه هم‌اکنون زير ساخت‌های ضروری برای تحکيم بخشيدن به چنين نگرشی کاملا فراهم است و در دانشکده‌های کشاورزی کشور نه تنها دوره‌های کارشناسی ارشد و دکترا در رشته کشاورزی بوم سازگار داير شده است، بلکه حجم قابل ‌ملاحظه‌ای از مقالات علمی که در حال حاضر در نشريات رايج علمی- پژوهشی کشاورزی منتشر می‌شود، بر همين مبنا است.

 


 

[1]- Organic Agriculture

 

[2]- Conventional Agriculture

 

[3]- International Federation of Organic Agriculture Movements (IFOAM)

 

[4]- Biological control strategies

 

 


برچسب‌ها: ارگانيك

تاريخ : دوشنبه نهم تیر 1393 | 12:59 | نویسنده : قاسم |
در خصوص عوارض مخرب و آسیب های جبران ناپذیر زیست محیطی مرتبط با کاربرد بی رویه سموم شیمیایی در کشورمان تا کنون مطالب فراوانی به چاپ رسیده و اکثر کارشناسان محیط زیست نسبت به عواقب آن هشدار داده اند. علیرغم این هشدارها و اقدامات ارگانهای مسئول،متاسفانه باز هم شاهد کاربرد سمومی در کشاورزی هستیم که برخی از آن ها به دلیل طیف وسیع عملکرد و سمیت شدید حداقل در کشور های توسعه یافته منسوخ گردیده اند.

 

این گونه سموم به دلیل طیف گسترده اثرشان و بعضا پایداری زیاد به غیر از آفت های مورد نظر بسیاری از حشرات و موجودات مفید را از بین میبرند و به همین دلیل می توانند باعث طغیان جمعیت آفات شوند ضمن این که آفات به تدریج و در طی چند نسل نسبت به آنان مقاوم شده و کشاورزان ناچار به جایگزینی سموم دیگر می گردند.

 

آفت کش های سازگار با محیط زیست دارای منشاء طبیعی هستند قادرند بدون بجای گذاردن اثر سمی و زیان به محیط زیست بطور موثری آفات را نابود کنند .آفت کش های ساز گار با محیط زیست اگر چه شاید نتوانند در همه موارد جایگزین سموم شیمیایی گردند ولی با بکارگیری صحیح قادرند موجب کاهش قابل ملاحظه مصرف سموم شوند.

 

 

 

 

امروزه کارشناسان آفت کش ها یی را که توصیه میکنند که حتی المقدور دارای خواص زیر باشند:

 

۱) حداقل سمیت برای مصرف کنندگان

 

۲) حداقل پایداری در محیط زیست

 

۳) حداقل سمیت برای حشرات وموجودات مفید

 

۴) حداکثر انتخاب نسبت به آفت مورد نظر

 

"آفت کش های سازگار با محیط زیست"اکثرا با معیارهای فوق همخوانی دارند و به همین دلیل توانسته اند جای خود را در مبارزه با آفات بخصوص در محصولات گلخانه ای یافته و جایگزین مناسبی برای سموم خطرناک شیمیایی باشند.

 

این آفت کش ها بطور خلاصه شامل:

 

۱) حشره کش های با پایه گیاهی (بوتانیک)

ماده موثر این حشره کش ها از گیاهان مختلف استخراج میشوند واکثرا دارای پایداری کم بوده و برای پستانداران وانسان کم خطر یا بی خطر هستند.

 

برخی از گیاهانی که برای ساخت این خانواده از حشره کش ها استفاده می شوند عبارتند از:

 

پیرتروم(pyrethrum) مواد موجود در گل پیرتروم برای حشرات کشنده هستند وبنابراین عصاره آن کاربرد وسیعی بر علیه آفات دارند.عصاره گل پیرتروم برای پستانداران بی خطر است ودر مقابل نور افتاب به سرعت تجزیه می شوند ولی اثر فوری بر روی بسیاری حشرات دارد.این گیاه بدلیل شرایط اقلیمی مناسب در کشورهای آفریقای مرکزی در سطح وسیعی کاشته شده وصادر میگردد. البته در ایران نیز این گیاه بطور آزمایشی ومحدود کاشته شده است که امید است در صورت موفقیت شاهد تولید انبوه آن باشیم.

 

آزادیراکتین(نیم-neem) از دانه درختی به همین نام که بومی آسیاوآفریقا است به دست میاید وبه دلیل غیر سمی بودن برای پستانداران وپایداری کم پس از پیرتروم محبوب ترین آفت کش گیاهی است.نیم به صورت های مختلف فیزیکی مثل پودر –عصاره روغنی-امولسیون و..... عرضه می شوند وبه دلیل اثرات ضد تغذیه اختلال در رشد ونابود کننده حشرات با استقبال قابل توجهی از سوی کشاورزان علاقه مند به محیط زیست رو برو شده است.

 

روتنن(Rotenone) از ریشه گیاهی به نام دریس که بومی جنوب شرقی آسیا وآمریکای جنوبی ومرکزی است استخراج میشود رروتنن نسبت به سایر آفت کش های گیاهی برای پستانداران سمی تر است.

 

رایانا(Rayana) این گیاه بومی آمریکای جنوبی و مرکزی بوده و عصاره استخراج شده از ریشه و ساقه های آن از طریق تماس و گوارش باعث مرگ بسیاری از حشرات می شود.

 

سابادیلا(Sabadilla)از دانه های گیاهی حاره ای بدست میاید و قادر به کنترل گونه های مختلف حشرات زیان آور است.

 

۲) حشره کش های میکروبی:

 این حشره کش ها حاوی باکتریهای خاص هستند و بطور اختصار BT نامیده می شوند.BT در صورت کاربردصحیح باعث بیماری ومرگ آفت مورد نظر میگردد و به دلیل دوام زیاد عملکرد انتخابی و بی خطر بودن برای انسان و محیط زیست محبوبیت زیادی پیدا کرده است.حشره کش های میکروبی بصورت گوارشی عمل می کنند و بنابراین باید طوری روی گیاه پخش شوند که آفات آنها را به مصرف خوراکی برسانند .

 

۳) آفت کش های با منشاء طبیعی:

موارد موثر این خانواده از آفت کش ها از طبیعت استخراج می شوند و به دلایل زیر امروزه از پر مصرف ترین آفت کش ها در کشورهای توسعه یافته هستند:

 

▪ برای انسان وسایر موجودات بی خطر هستند.

 

▪ مقرون بصرفه هستند وکاربرد آنان از آفت کش های میکروبی و گیاهی کم هزینه تر است.

 

▪ در طبیعت به سرعت تجزیه می شوند و اثر سمی از خود بجای نمی گذارند بطوری که محصولات کشاورزی را می توان بلا فاصله پس از کاربرد این آفت کش ها به مصرف خوراکی رسانید.

 

▪ اکثرا انتخابی عمل می کنند و فقط بر روی آفات مورد نظر اثر کشنده دارند.

 

این گروه از آفت کش ها برای مبارزه با طیف وسیعی از آفات(شته، شپشک، مگس سفید، مینوز، حلزون، جوندگان، بیماریهای قارچی و.....) بکار گرفته می شوند و در صورت بکار گیری صحیح کارآیی مشابه سموم شیمیایی دارند بدون اینکه عوارض مخرب زیست محیطی مرتبط با سموم شیمیایی را دارا باشند .

 

امید است با بکار گیری این گروه از آفت کش ها در کشورمان شاهد کاهش استفاده از سموم خطرناک وتولید محصولات کشاورزی سالم تر باشیم.
Normal 0 false false false EN-US X-NONE FA /* Style Definitions */ table.MsoNormalTable {mso-style-name:"Table Normal"; mso-tstyle-rowband-size:0; mso-tstyle-colband-size:0; mso-style-noshow:yes; mso-style-priority:99; mso-style-parent:""; mso-padding-alt:0cm 5.4pt 0cm 5.4pt; mso-para-margin:0cm; mso-para-margin-bottom:.0001pt; mso-pagination:widow-orphan; font-size:10.0pt; font-family:"Times New Roman","serif";}
تاريخ : شنبه هفتم تیر 1393 | 11:10 | نویسنده : قاسم |

 


برچسب‌ها: گل وگياه

تاريخ : یکشنبه یکم تیر 1393 | 7:47 | نویسنده : قاسم |

محصول ارگانیک چیست؟

محصولی است، که در فرایند تولید آن از هیچ نوع مواد شیمیایبی اعم از کودها و سموم شیمیایی استفاده نشده است و کشاورزی ارگانیک بر

سلامت خاک، گیاه و انسان تاکید دارد.

محصول سالم چیست؟

محصولی است، که با حداقل استفاده از نهادهای شیمیایی تولید می شود و میزان باقی مانده مواد شیمیایی در این محصولات باید مطابق با استانداردهای تعیین شده باشد.

محصول طبیعی چیست؟

محصولی است، که عاری از بقایای مواد شیمیایی مصنوعی بوده و حاصل تولید در مناطق طبیعی و دست نخورده باشد.


برچسب‌ها: ارگانیک

تاريخ : شنبه دهم خرداد 1393 | 10:23 | نویسنده : قاسم |

بوم شناسی (Ecology به انگلیسی و در اصل از کلمه آلمانی Oekologie) از ترکیب دو ریشه یونانی Oikos به معنای «خانه» و Logos به معنای «شناخت» نخستین بار در سال ۱۸۶۶ توسط ارنست هکل (E.Haeckel) تعریف شد. هکل مرید پرشور و بانفوذ چارلز داروین و واضع مشتاق اصطلاحات زیست شناختی بود.او بوم شناسی را «علم جامع روابط جاندار با محیط» دانست.

 

روح این تعریف در بحثی قدیمی درباره زیررشته های زیست شناسی که توسط بردن _ سندرسن (۱۸۹۳) مطرح شد کاملاً آشکار است. از نظر او بوم شناسی «علمی است که با روابط خارجی گیاهان و جانوران با یکدیگر و با شرایط گذشته و حال وجودی شان سروکار دارد.» و به این ترتیب با فیزیولوژی (روابط داخلی) و ریخت شناسی (ساختار) متفاوت است.

 

از نظر بسیاری از دانشمندان درستی چنین تعاریفی را گذشت زمان نشان خواهد داد. از این رو ریکلفس (۱۹۷۳) در کتاب درسی که نوشته بوم شناسی را چنین تعریف می کند «بررسی محیط طبیعی، به ویژه روابط متقابل میان جانداران و محیط اطرافشان.» در سال های پس از هکل، رشته های بوم شناسی گیاهی و بوم شناسی جانوری از یکدیگر دور شدند. در نتیجه تعریف بوم شناسی در آثار مهم این رشته به این شکل درآمد: «آن دسته از روابط گیاهان با محیط اطرافشان و با یکدیگر که مستقیماً به تفاوت های زیستگاه در گیاهان مختلف وابسته است.» (تنسلی، ۱۹۰۴)، یا «علمی که عمدتاً بیشتر با آنچه می توان آن را جامعه شناسی و اقتصاد جانوران نامید سروکار دارد تا با ساختار و سایر سازش های موجود در آنها» (التون، ۱۹۲۷). اما گیاه شناسان و جانورشناسان مدت هاست توافق کرده اند که به یکدیگر تعلق دارند و تفاوت هایشان باید کم رنگ شود. با این همه در مورد بسیاری از تعاریف بوم شناسی چیزی وجود دارد که به طور نگران کننده ای مبهم است.

 

به نظر می رسد تمام این تعاریف در این نکته مشترکند که بوم شناسی تمام جنبه هایی از زیست شناسی را در برمی گیرد که نه فیزیولوژی هستند و نه ریخت شناسی.این مسئله به ویژه هنگامی نگران کننده تر می شود که ظاهراً هیچ کس به طور جدی معتقد نیست که نکته فوق حقیقت داشته باشد.

از این رو اندرووارتا (۱۹۶۱) به منظور وضوح بیشتر بوم شناسی را «بررسی علمی پراکندگی و فراوانی جانداران» تعریف می کند و کریس (۱۹۷۲) با اظهار تاسف از اینکه نقش محوری «روابط» در این تعبیر گمشده است، آن را به شکل «بررسی علمی برهمکنش های تعیین کننده پراکندگی و فراوانی جانداران» تصحیح می کند و توضیح می دهد که بوم شناسی با پرسش های زیر سروکار دارد: جانداران «کجا» پیدا می شوند، تعدادشان در آنجا «چقدر» است و «چرا». حتی اگر این طور هم باشد شاید باز بهتر باشد که فعلاً بوم شناسی را «بررسی علمی پراکندگی و فراوانی جانداران و برهمکنش هایی که این پراکندگی و فراوانی را تعیین می کنند» تعریف کرد.

 

جانداران سیستم های بازی هستند که پیوسته با محیط خویش برهمکنش دارند. بررسی علمی برهمکنش های میان جانداران و محیط شان بوم شناسی نام دارد. این تعریف صاف و پوست کنده اما چهره واقعی یک رشته هیجان انگیز و فوق العاده پیچیده از زیست شناسی را پنهان می کند که پیوسته بر اهمیت عملی آن افزوده می شود. تصاویری که توسط فضانوردان سفینه آپولو از این سیاره تهیه شد به ما یادآور شد که زمین خانه ای متناهی در فضایی نامتناهی است نه یک مرز نامحدود برای فعالیت های انسان. علم بوم شناسی می تواند از فرآیند های طبیعی درک پایه لازم برای مدیریت منابع محدود این سیاره در بلند مدت را فراهم آورد.

امروزه بوم شناسی (ecology) موضوعی است که تقریباً همه مردم چیزهایی درباره آن شنیده اند و بیشترشان حتی هنگامی که درباره معنی دقیق آن دچار تردیدند از مهم بودنش آگاه هستند. تردیدی وجود ندارد که بوم شناسی مهم است اما همین مهم بودنش ایجاب می کند که بفهمیم بوم شناسی چیست و نحوه پرداختن بدان چگونه است.

 

این پرسش که «بوم شناسی چیست» را می توان به «بوم شناسی را چگونه تعریف می کنیم؟» تغییر داد و با آزمودن تعریف های مختلفی که تا به حال پیشنهاد شده اند به آن پاسخ داد و حتی می توان یکی از آنها را به عنوان بهترین تعریف برگزید. اما با آنکه این تعریف ها دقیق و دارای ایجازند تنها به درد پاسخگویی به پرسش های امتحانی می خورند و به کار نشان دادن ویژگی ها و جاذبه های بوم شناسی نمی آیند. در حالی که می توان به جای این پرسش با طرح سئوالات تامل برانگیز مانند «بوم شناسان چه کارهایی می کنند؟»، «بوم شناسان به چه موضوعاتی علاقه مند هستند؟» و «بوم شناسی نخستین بار در کجا ظهور کرد؟» به درک بیشتری دست یافت.


طبیعی دانان از ارسطو تا داروین فرآیند مشاهده و توصیف جانداران در محیط طبیعی شان را به خودی خود یک هدف دانستند. از طریق این رویکرد توصیفی هنوز اطلاعات فوق العاده ای به دست می آید و در نتیجه تاریخ طبیعی همچنان مبنای علوم بوم شناختی باقی مانده است. گرچه بوم شناسی به عنوان علمی توصیفی، تاریخی طولانی دارد اما روز به روز آزمایشی تر (تجربی تر) می شود. با وجود دشواری انجام آزمایش هایی که اغلب نیازمند فضا و زمان زیادی هستند، بسیاری از بوم شناسان فرضیه هایشان را در آزمایشگاه و طبیعت می آزمایند. یکی از مثال های قدیمی در این رابطه پژوهش کلاسیکی است که در سال ۱۹۶۹ توسط دانیل سیمبرلاف (D.Simberloff) و ادوارد ویلسون (E.Wilson) انجام شد. در این آزمایش تمام حشرات یک جزیره کوچک در فلوریدا کیز (کمانی از جزایر کوچک به طول ۱۰۰ مایل که از دماغه فلوریدا به سمت جنوب غربی امتداد می یابد) حذف شدند تا استقرار مجدد جانوران در جزایر از جمعیت های قاره ای مجاور بررسی شوند.

بوم شناسی بررسی علمی بر همکنش های میان جانداران و محیط آنهاست.
از این رو می توان مدعی شد که بوم شناسی کهن ترین علم بشری است.اگر طبق تعریف بوم شناسی بررسی علمی پراکنش و فراوانی جانداران و برهم کنش هایی که این پراکنش و فراوانی را تعیین می کنند، باشد پس ابتدایی ترین انسان ها به خاطر نیازشان به دانستن اینکه نه تنها غذا بلکه دشمنان غیر انسانی شان کی و کجا پیدا می شوند باید بوم شناسانی از این دست بوده باشند. حتی نخستین کشاورزان برای شناخت نحوه اداره منابع غذایی زنده و نیز اهلی شده شان می بایست از آن هم کارکشته تر می شدند.

 

بدین ترتیب این نخستین بوم شناسان که بوم شناسانی عمل گرا بودند درصدد شناخت پراکنش و فراوانی جانداران و به کارگیری این دانش در جهت منافع جمعی شان برآمدند. آنان به موضوعاتی علاقه مند بودند که بوم شناسان عمل گرا هنوز هم به آنها علاقه مندند:

 

چگونه می توان میزان جمع آوری محصولات غذایی از طبیعت را به حداکثر رساند؟

 

چطور می توان این کار را برای مدتی طولانی ادامه داد؟

 

چگونه می توان گیاهان و جانوران اهلی را به بهترین شکل ممکن تکثیر کرد به طوری که حداکثر بازدهی را داشته باشند؟

 

چگونه می توان منابع غذایی زنده را از شر دشمنان طبیعی شان حفظ نمود؟

 

و بالاخره چگونه می توان کنترل جمعیت عوامل بیماری زا و انگل هایی را که در درون بدن ما زندگی می کنند در دست گرفت؟

 

اما تقریباً طی قرن گذشته، درست از وقتی که بوم شناسان بدان اندازه از خودآگاهی رسیدند که نامی برخود نهند، بوم شناسی همواره نه تنها علمی کاربردی بلکه در عین حال محض و بنیادی نیز بوده است. آرتور تنسلی (A.Tansley) یکی از بنیان گذاران بوم شناسی است. او کار شناسایی فرآیند هایی که مسئول تعیین ساختار و ترکیب جوامع گیاهی هستند را صرفاً برای درک آن و نه هیچ کاربرد دیگری مورد توجه قرار داد. او هنگامی که در سال ۱۹۰۴ در انگلستان مقاله ای درباره «مسائل بوم شناسی» نوشت، عمدتاً نگران گرایش بیش از حد بوم شناسی به باقی ماندن در مرحله توصیفی و سامان نیافته (یعنی انباشت توصیف های مربوط به جوامع گیاهی و جانوری بدون مشخص ساختن موقتی یا دائمی بودن آنها و جنبه های دیگر) بود که ندرتاً به سوی تجربی شدن یا دارای برنامه های سامان یافته یا هر آنچه که می توان آن را تحلیل علمی نامید، پیش می رفت.

 

دلواپسی های تنسلی در اروپا توسط فردریک کلمنتس (F.Clements)، یکی دیگر از بنیانگذاران بوم شناسی، در آن سوی اقیانوس اطلس و در ایالات متحده طنین انداز شد. کلمنتس در ۱۹۰۵ در اثری به نام «روش های تحقیق در بوم شناسی» این نگرانی را چنین بیان می کند: «بلای جان رشته جدیدی که به بوم شناسی معروف شده این احساس فراگیر بوده است که هر کسی از گرد راه نرسیده و بدون هیچ آموزش قبلی می تواند اقدام به کار بوم شناختی کند. در گیاه شناسی امروز هیچ چیزی از این احساس نادرست تر نیست.»


از سوی دیگر نیاز به زیست شناسی کاربردی در بوم شناسی و سهمی که زیست شناسی کاربردی می تواند در بوم شناسی داشته باشد، به خوبی در مقدمه کتاب «بوم شناسی جانوری» (۱۹۲۷) اثر چارلز التون (C.Elton) مشهود است: «آینده فوق العاده ای در انتظار بوم شناسی است... حشره شناسان یا قارچ شناسان مناطق استوایی یا متخصصان کنترل علف های هرز تنها در صورتی در کارشان موفق خواهند بود که نخست و پیش از هر چیزی بوم شناس باشند.» از آن سال ها تاکنون همزیستی این رشته های نظری و کاربردی حفظ شده و توسعه یافته است.

بسیاری از حوزه های کاربردی در پیشرفت بوم شناسی دخیل بوده اند و از آن طرف پیشرفت روز افزون خود را نیز مرهون ایده ها و رویکرد های بوم شناختی هستند. تمام جنبه های مختلف جمع آوری، تولید و حفظ غذا و الیاف طبیعی نیازمند اکوفیزیولوژی گیاهی، حفاظت از خاک، جنگل داری ، مدیریت علفزار ها، ذخیره سازی غذا، شیلات و کنترل آفت ها و عوامل بیماری زا است. هر یک از این رشته های کلاسیک هنوز در صف اول بسیاری از پژوهش های بوم شناختی قرار دارند و هر یک از آنها به دیگری وابسته است.

 

پیشینه کنترل بیولوژیک آفت ها (استفاده از دشمنان طبیعی آفت ها برای کنترل جمعیت آنها) به چین باستان باز می گردد. اما از وقتی نقایص حشره کش های شیمیایی به طور گسترده در دهه ۱۹۵۰ آشکار شد، کنترل بیولوژیک رواج دوباره ای یافت. تقریباً از همان موقع بوم شناسی آلودگی نیز نگرانی فزاینده ای را در پی داشته و در دهه های ۱۹۸۰ و ۱۹۹۰ از یک موضوع موضعی به مسئله ای جهانی تبدیل شده است. دهه های پایانی هزاره دوم همچنین شاهد افزایش توجه عمومی به بوم شناسی و نیز رشد آ گاهی مردم درباره جنبه های بوم شناختی حفاظت از گونه های در خطر انقراض، تنوع زیستی کل سیاره زمین، کنترل بیماری ها در انسان و نیز در سایر گونه ها و پیامد های بالقوه تغییرات شدید در محیط زیست جهانی بوده است.


بوم شناسی بررسی علمی برهمکنش های میان جانداران و محیط آنهاست و به عنوان زمینه ای از بررسی علمی، با استفاده از مشاهدات و آزمایش هایی برای آزمودن تبیین های فرضی پدیده های بوم شناختی، دارای رویکردی فرضی _ استنتاجی است.

 

بسیاری از بوم شناسان مدل هایی ریاضی طراحی می کنند که آنها را قادر می سازد تا آزمایش هایی با مقیاس وسیع که ممکن است انجام آنها در طبیعت غیرممکن باشد را شبیه سازی کنند . در این رویکرد متغیر های مهم و ارتباط فرضی بین آنها از طریق معادلات ریاضی توصیف می شوند.

 

به این ترتیب طرق مختلف برهمکنش متغیرها را می توان مورد بررسی قرار داد. برای مثال بسیاری از بوم شناسان، اقلیم شناسان، دیرین شناسان و سایر دانشمندان برای ایجاد مدل هایی که آثار فعالیت های انسانی روی اقلیم و تاثیر تغییرات اقلیمی روی اکوسیستم ها را پیش بینی می کنند، از برنامه های کامپیوتری پیچیده استفاده می کنند. البته کارآیی این نوع شبیه ساز ها بستگی به دقت اطلاعات پایه ای دارد که مدل ها را بر اساس آنها طراحی می کنند و کسب این اطلاعات باز هم نیازمند کار میدانی گسترده است.

 

محیط شامل اجزای «بی جان» نظیر دما، نور، آب و مواد غذایی است. به لحاظ تاثیر بر جانداران، اجزای «جاندار» نیز به همان اندازه اهمیت دارد. اجزای جاندار شامل تمام جانداران دیگری می شوند که بخشی از محیط زیست هر فرد هستند. جانداران دیگر ممکن است با یک فرد بر سر غذا و سایر منابع رقابت کنند، آن را شکار کنند یا محیط فیزیکی و شیمیایی اش را تغییر دهند.

 

پرسش های مربوط به اهمیت نسبی اجزای محیطی مختلف به کرات در قلب پژوهش های بوم شناختی و اختلاف نظر ها ظاهر می شوند. جانداران از سویی تحت تاثیر اجزای جاندار و بی جان محیط خویش هستند و از سوی دیگر با حضور و فعالیت های خود آن را تغییر می دهند. بسیاری از زیست شناسان چارلز داروین را یکی از نخستین بوم شناسان می دانند (گرچه او از کلمه بوم شناسی قدیمی تر است.) در واقع این پراکندگی جغرافیایی جانداران و سازش های بی نظیر آنها به محیط های خاص بود که شواهد تکامل را در اختیار داروین گذاشت.

 

یکی از علل مهم تغییرات تکاملی (گرچه تنها علت آن نیست) برهمکنش جانداران با محیط آنهاست. از این رو رویداد هایی که در چارچوبی که گاهی «زمان بوم شناختی» نامیده می شود، رخ می دهند به آثاری ترجمه می شوند که در مقیاس بلندمدت تر «زمان تکاملی» ظهور می کنند. برای مثال تغذیه باز ها از موش های صحرایی با کاستن از موفقیت تولیدمثلی برخی افراد روی خزانه ژنی جمعیت صید تاثیر می گذارد.

 

یکی از آثار بلندمدت این نوع برهمکنش شکارچی _ طعمه ممکن است رواج رنگ بندی استتاری در جمعیت موش ها باشد.به رغم تمامی پیشرفت هایی که در بوم شناسی به وقوع پیوسته هنوز هم بسیاری از مسائل بنیادی بوم شناسی بدون پاسخ باقی مانده اند:

 

رقابت غذایی تا چه اندازه تعیین کننده گونه هایی است که در یک زیستگاه با هم زندگی می کنند؟

 

بیماری ها چه نقشی در پویایی جمعیت ها دارند؟

 

چرا در نواحی استوایی نسبت به مناطق قطبی گونه های بیشتری وجود دارد؟

 

چه ارتباطی بین حاصلخیزی خاک و ساختار جوامع گیاهی هست؟

 

چرا برخی از گونه ها در مقایسه با سایر گونه ها نسبت به انقراض آسیب پذیرترند؟

 

و سئوالاتی از این دست. البته پرسش های بدون پاسخ در هر علمی نشانه سلامت آن است و نه ضعف و کاستی اش. اما بوم شناسی علم ساده ای نیست بلکه دارای ظرافت ها و پیچیدگی های خاصی است و این به خاطر آن است که بوم شناسی به دلیل پرداختن انحصاری به یکتایی ها از سایر علوم متمایز است: میلیون ها گونه مختلف و میلیاردها فرد که هر یک به لحاظ ژنتیکی منحصر به فرد هستند، همه در جهانی که دائم در حال تغییر است زندگی می کنند و برهمکنش دارند.

 

زیبایی بوم شناسی در این است که ذهنمان را برای بهتر فهمیدن مسائل بسیار اساسی و بدیهی به چالش می کشد به طوری که با درک یکتایی و پیچیدگی تمامی جنبه های طبیعت به جای غرق شدن در آنها درصدد یافتن الگوها و پیش بینی شان بر می آید.با جمع بندی این مرور تاریخی کوتاه معلوم می شود که بوم شناسان برای انجام کارهای مختلفی تلاش می کنند. بوم شناسی در ابتدا و پیش از هر چیزی یک علم است. از این رو بوم شناس برای «درک» و «تبیین» می کوشد.

 

در زیست شناسی دو نوع تبیین وجود دارد: «دور» و «نزدیک». برای مثال پراکنش و فراوانی کنونی گونه خاصی از پرندگان را می توان بر حسب شرایط فیزیکی محیطی که پرنده مذکور با آن سازگار است، غذایی که می خورد و انگل ها و شکارچیانی که به او حمله می کنند «تبیین» کرد. که این یک تبیین نزدیک است: تبیینی در قالب آنچه اینجا و اکنون در حال وقوع است. به علاوه می توان این پرسش را مطرح ساخت که پرنده مذکور چگونه چنین ویژگی هایی که اکنون بر زندگیش حکم می رانند را کسب کرده است.

 

به این پرسش باید با تبیینی در قالب تکاملی پاسخ گفت و این یعنی «تبیین دور». پراکنش و فراوانی کنونی این پرنده در تجارب بوم شناختی نیاکانش نهفته است. البته برای درک هرچیز ابتدا باید از چیزی که قرار است درکش کنیم توصیفی داشته باشیم. از این رو بوم شناس پیش از تبیین یک موضوع ابتدا باید آن را توصیف کند. از سوی دیگر با ارزش ترین توصیف ها آنهایی هستند که روی موضوع خاصی متمرکز می شوند یا اینکه برای درک مطلب ضروری اند. توصیف ناهدفمند که محض خاطر توصیف انجام می شود غالباً بعدها معلوم می شود که موضوع نادرستی را برای توصیف برگزیده است و جایگاه چندانی در بوم شناسی یا هیچ علم دیگری ندارد. (برای مثال ممکن است فراوانی متغییر یک جمعیت و تعداد نرها و ماده ها را توصیف کنیم اما بعداً کشف کنیم که نسبت جنسی به این بحث ارتباطی ندارد و در عوض ساختار سنی که ما آن را نادیده گرفته بودیم عاملی اساسی است.) به علاوه بوم شناسان غالباً می کوشند آنچه را که برای جمعیتی از جانوران تحت شرایط ویژه اتفاق می افتد پیش بینی کنند و سعی دارند براساس این پیش بینی ها آنها را کنترل یا از آنها بهره برداری کنند.

 

ما می کوشیم از طریق پیش بینی زمان حمله ملخ ها آثار مخربشان را به حداقل برسانیم و راهکار مناسبی را در قبال آنها در پیش گیریم. تلاش می کنیم با پیش بینی زمانی که شرایط محیطی برای محصولات کشاورزی مطلوب و برای دشمنانشان نامطلوب می شود کارآیی آنها را به حداکثر برسانیم. می کوشیم گونه های کمیاب را با پیش بینی خط مشی حفاظتی که ما را قادر به حفظ آنها خواهد ساخت نجات دهیم. برخی از موارد را می توان بدون نیاز به تبیین یا درکی عمیق پیش بینی و کنترل کرد. به عنوان مثال در پیش بینی اینکه با نابودی یک درختزار پرندگان ساکن آن ناپدید خواهند شد هیچ دشواری عمده ای وجود ندارد. اما پیش بینی های خردمندانه و دقیق و پیش بینی وقایعی که در شرایط غیر عادی روی می دهند تنها زمانی میسر خواهد شد که ما قادر به درک و تبیین آنچه در حال روی دادن است، باشیم.


برچسب‌ها: بوم شناسی, Ecology به انگلیسی و در اصل از کلمه آلمانی Oekolog

تاريخ : پنجشنبه هشتم خرداد 1393 | 11:38 | نویسنده : قاسم |تاريخ : چهارشنبه سی و یکم اردیبهشت 1393 | 12:47 | نویسنده : قاسم |

مقدمه:
هدف کشاورزی ارگانیک، ضمن حفاظت از حاصلخیزی خاک، افزایش تولید محصول با کمترین تکیه بر استفاده از مواد شیمیائی است.

استفاده از کودهای شیمیائی به اندازه زیاد و به‌کارگیری بی‌رویه آفت‌کش‌های شیمیائی باعث آلودگی آب، هوا و خاک می‌شود. طی این فرآیند آفت‌های موجود نسبت به سموم شیمیائی مقاوم شده و آفت‌های جدیدی نیز ظاهر می‌شوند. سلامتی خاک نیز در این روند تحت‌تأثیر قرار می‌گیرد و مقدار قابل جذب بعضی از ریزمغذی‌ها مانند روی، مس و آهن پس از مدتی در خاک کاهش می‌یابد. در اثر این عوامل تولید کشاورزان هر ساله کمتر می‌شود. چگونه ممکن است که بتوانیم بدون آلوده کردن آب، خاک و هوا همیشه عملکرد زیادی از محصولات کشاورزی به‌دست بیاوریم؟ پاسخ این سؤال احتمالاً در کشاورزی ارگانیک نهفته است.
● کشاورزی ارگانیک چیست؟
هدف کشاورزی ارگانیک، ضمن حفاظت از حاصلخیزی خاک، افزایش تولید محصول با کمترین تکیه بر استفاده از مواد شیمیائی است. در واقع هدف این سیستم کشت، حفظ و نگهداری منابع می‌باشد. به بیان دیگر کشاورزی ارگانیک نگرشی علمی و نوین به آن چیزی است که اجداد ما به آن عمل می‌کردند.
در این روش کشت، کاربرد موادشیمیائی به حداقل موردنیاز خود کاهش یافته است. در عوض تولید محصول به نگهداری و استفاده از منابع موجود در مزرعه اصولی (عملکرد زیاد) و بدون آلوده‌سازی آب، خاک و هوا می‌باشد. دستیابی به این هدف به یک نگرش چندجانبه و به‌کارگیری چندین روش مختلف تولید نیاز دارد.
● مدیریت تلفیقی عناصر غذائی
برای حفظ مواد آلی و زندگی موجودات زنده از جمله کرم خاکی از روش‌های شخم حفاظتی استفاده کنید. به‌جای اینکه بقایای محصولات زراعی را بسوزانید و یا دور بریزید آنها را به کمپوست تبدیل کنید. هر سال حداقل ۲ تا ۳ تن کمپوست در هر هکتار به‌دست می‌آید. هر دو تا سه سال یک بار به مزرعه کود سبز بدهید. برای مثال می‌توانید شاخ و برگ نازک گیاه Glirieida و یا سایر درختان خانواده پروانه‌آسا را هنگام شخم زمین زراعی به خاک اضافه کنید. این عمل می‌تواند نیاز به کودهای شیمیائی را کاهش داده و یا از بین ببرد. از شاخ و برگ گیاهان خانواده پروانه‌آسا به‌عنوان کود سبز استفاده کنید.
کمبودهای غذائی خاک را (براساس آزمایش شیمیائی خاک) با اضافه کردن مواد معدنی نظیر سنگ‌های فسفره، گچ و پیریت ترمیم کنید. به‌جای سعی در نابودی علف‌های هرز، جمعیت آنها را بدون به‌کارگیری روش‌های شیمیائی کنترل کنید.
● مدیریت تلفیقی آفت‌ها و بیماری‌های گیاهی
در کشاورزی ارگانیک به‌جای استفاده از سموم شیمیائی برای نابودی کامل آفت‌ها، با استفاده از روش‌های مختلف و عملیات گوناگون، جمعیت آنها را کنترل می‌نمایند (به‌نحوی که خسارت آنها به زیر سطح زیان اقتصادی کاهش یابد).
این عملیات عبارتند از:
- بعد از برداشت محصول خاک را زیر و رو کنید تا آفت‌ها آشکار شوند.
- جوی‌ها و علف‌هائی را که پناهگاه آفت‌ها می‌باشند، تمیز کنید.
- از رقم‌های محصولات مقاوم به آفت‌ها استفاده کنید.
- گیاهان زراعی را در زمان مناسب کشت کنید.
- از بذرهای سالم استفاده کنید.
- تراکم بوته در هکتار را افزایش دهید تا چنانچه تعدادی از گیاهان به‌وسیله آفت‌ها و بیماری‌های خاکزی از بین رفتند به جمعیت ایده‌آل گیاهان لطمه‌ای وارد نشود
- توده‌های تخم آفت‌ها و لارو کرم برگخوار و سوسک‌های بالغ را با دست جمع‌آوری و نابود کنید.
- از تله‌های نوری استفاده کنید.
- از چسب‌های مخصوص روی تنه درختان میوه استفاده کنید تا آفت‌ها نتوانند از آنها بالا روند.
- از حشرات شکارچی و پارازیت و همچنین عوامل کنترل‌کننده بیولوژیکی مانند Bacillus thurigensis استفاده کنید.
- در صورت نیاز سعی کنید فقط از آفت‌کش‌های گیاهی نظیر چریش، محصولات Karanj معروف به (rotenone) به پیتروم استفاده کنید.● مدیریت تلفیقی آب و خاک
آبیاری را به‌گونه‌ای انجام دهید که از اتلاف آب، فرسایش خاک و آبشوئی مواد غذائی جلوگیری شود.
● برای نیل به این مقصود:
- آبیاری محصول را فقط وقتی‌که لازم است انجام دهید و فقط به مقدار نیاز گیاه آبیاری کنید. برای این‌کار می‌توان مزرعه را به چند قسمت تقسیم کرد و هر قسمت را جداگانه آبیاری کرد.
- از آب دادن اضافی اجتناب کنید تا از آبشوئی موادغذائی به خارج از منطقه ریشه جلوگیری شود.
- سطح مزرعه را هموار و مسطح کنید.
- جداره کانال‌های آبرسانی را سیمانی کنید تا از نشت آب و اتلاف موادغذائی جلوگیری شود.
- به‌وسیله ساختن کانال و آب‌انبار نسبت به ذخیره‌سازی آب برای استفاده در آینده اقدام کنید.
- با زدن شخم در امتداد خطوط تراز و استفاده از کاه و کلش به همراه سله‌شکنی می‌توان تبخیر از سطح خاک را کاهش داده و آب را در داخل خاک ذخیره کرد.
●روش‌های تهیه کمپوست
تهیه کمپوست یعنی چه؟
تهیه کمپوست یک سلسله فرآیندهای بیوشیمیائی است که طی آن میکروارگانیسم‌ها، مواد آلی زاید، بقایای گیاهی، ضایعات آشپزخانه، فضولات دامی و ادرار را به کمپوست که یک ماده اصلاح‌کننده خاک است، تبدیل می‌کند. محصول نهائی این فرآیند یک کود آلی پوسیده و یکنواخت است که سرشار از موادغذائی و سیاه‌رنگ است.
● مزایای استفاده از کمپوست
- موادغذائی را تأمین می‌کند.
- فعالیت‌های میکروبی را تشدید می‌کند که موجب می‌شود موادغذائی خاک آزاد شوند و مورد استفاده گیاه قرار گیرند.
- نیاز به کودهای شیمیائی را که گرانقیمت و بالقوه برای محیط‌زیست زیانبار می‌باشند، کاهش می‌دهد.
- مقدار کربن آلی و ازت خاک را افزایش می‌دهد و باعث می‌شود که خصوصیات فیزیکی اصلاح شود. این پدیده عکس‌العمل خاک نسبت به کودهای شیمیائی را بهتر می‌کند و عملکرد محصول را افزایش می‌دهد.
- ساختمان خاک را اصلاح می‌کند و باعث بهبود زهکشی خاک و انجام عملیات شخم در آن می‌شود.
- ظرفیت ذخیره‌سازی رطوبت خاک را افزایش می‌دهد.
- با اصلاح ساختمان خاک به کاهش فرسایش بادی کمک می‌کند.
● انتخاب محل مناسب برای تهیه کمپوست
محل تهیه کمپوست شما باید دارای خصوصیات زیر باشد:
۱. به راحتی قابل بازدید و بازرسی باشد.
۲. در جای بلندی قرار گرفته باشد تا دچار آب‌گرفتگی نشود.
۳. نزدیک محل دامداری و منابع آب باشد.
۴. از جاده دور باشد تا از آلودگی‌های سربی و سایر فلزات سمی که به‌نوبه خود می‌توانند با آلوده‌سازی محصولات غذائی، سلامتی انسان و دام را به خطر بیندازد، در امان باشد.
کمپوست و کودهای دامی منابع اصلی بذر علف‌‌های هرز می‌باشند بذر علف‌های هرز می‌توانند تا حدودی در مقابل تجزیه میکروبی مقاومت کنند. بنابراین فقط از کمپوست و کودهای دامی کاملاً پوسیده و مزرعه خود استفاده کنید.


برچسب‌ها: هدف کشاورزی ارگانیک

تاريخ : دوشنبه بیست و دوم اردیبهشت 1393 | 9:29 | نویسنده : قاسم |
تعریف کشاورزی پایدار:

تلاشهای بسیاری برای تعریف پایداری به طور تجريدي صورت گرفته است. مفهوم كشاورزي پايدار از سال 1987 رايج شد ، ولي قبل از آن نيز در دهه 1940 به صورت مترادف با اصطلاحاتي چون كشاورزي ارگانيك ، طبيعي ، اكولوژيك و كم نهاده بكار برده مي شد. البته مفهوم و مضمون توسعه پايدار كه كشاورزي پايدار نيز بخشي از آن محسوب مي شود تنها متعلق به دوران معاصر نيست . به نحوي كه بعضي تاريخچه آن را به نيوتن ، جان لاك ، توماس جفرسون و چارلز داروين و حتي به آسياي قديم نيز نسبت مي دهند . اما همانطور كه گفته شد واژه پايداري به دنبال پيامدهاي اقتصادي ، اجتماعي و بالاخص زيست محيطي فعاليتهاي انسان مورد استفاده قرار گرفت  . از هنگام تعریف کمیسیون برونت لند (Brount Land ) از توسعه پایدار در سال 1987 حداقل بیش از 80 تعریف ابداع شده است که هریک تفاوتهای ظريفی با دیگری دارد و بر ارزشها ، اولویتها و هدفهای خاصی تاکید می کند (Pretty ، 1995 ، 1998) . واﮊه كشاورزی پایدار ، از دیدگاه افراد مختلف معانی مختلفی دارد؛ که بستگی دارد به حیطه علاقه و سابقه آنها. کشاورزان ، متخصصان محیط زیست ، حافظان منابع طبیعی و ساکنان روستایی همگی علائق و نگرانی های متفاوتی دارند و بنابراین کشاورزی پایدار را به صور مختلفی تعریف می کنند ؛ بنابراين تعریف واحدی برای کشاورزی پایدار وجود ندارد.

اهداف کشاورزی پایدار:

اهداف کشاورزی پایدار ارتباط نزدیکی با تعاریف آن دارند و در واقع جمع بندی این تعاریف می باشند . یک برنامه کشاورزی پایدار موفق در بر گیرنده هفت هدف زیر می باشد:

فراهم کردن امنیت غذایی همراه با افزایش کمی و کیفی آن ضمن در نظر گرفتن نیاز های نسلهای بعدي ؛

حفاظت از منابع آب،خاک و منابع طبیعی؛

حفاظت از منابع انرﮊی در داخل و خارج از مزرعه ؛

حفظ و بهبود سود آوری کشاورزان ؛

حفظ نیروی حیات جامعه روستایی ؛

حفظ تنوع زیستی ؛

به طور کلی همه اهداف كشاورزي پايدار را در قالب پنج اصل كلي زير بيان مي كند :

همسو نمودن فعاليت هاي كشاورزي با فرايندهاي اكولوژيكي

بكارگيري فناوري ها مناسب و اتخاذ يك مديريت صحيح و معقول در روند توليدات كشاورزي

عدم بكارگيري نهاده ها و مواد شيميايي كه براي محيط زيست وسلامت بشر و حيوانات خطرناك هستند

افزايش توليد محصولات كشاورزي با بهره گيري از پتانسيل بيولوژيكي و ژنتيكي گونه هاي مختلف

استفاده عاقلانه از منابع و حفظ واحياي منابع تجديد شونده و غير قابل تجديد

در مقاله توسعه پايدار كشاورزي ، مؤلفه ها و شاخص ها، اهداف كشاورزي پايدار را موارد زير مي داند :

افزايش ارزش محصولات كشاورزي بويژه محصولات كشورهاي فقير

كاهش آثار زيست محيطي در بخش كشاورزي .

 

تاریخجه کشاورزی پایدار:

در اوايل قرن 20 كشاورزي در ايالات متحده كه در مراحل صنعتي شدن خود قرار داشت بين جوامع روستايي و تغييرات به اصطلاح افراطي ناشي از صنعب خاك سطحي به علت فرسايش خاك تخريب مواد ارگانيك، تجمع نمك، كاهش حاصلخيزي خاك، چرخه مجدد مواد آلي آبهاي زيرزميني در اثر نفوذ حاصلخيز كنندهها اشاره كرده بود. همچنين در دهه 1980 اتحاد بينالمللي حفاظت از طبيعت (iucn) مفهوم پايداري را پيشنهاد 2000 بحث پايداري در توليد را مطرح كرد. در سال 1984 كميته كشاورزان انجمن پژوهشي ملي آمريكا يك زير كميته تحت عنوان نقش روشهاي كشاورزي آلترناتيو در توليد كشاورزي مدرن تأسيس نمود.

 

 

شخم در کشاورزی پایدار

 

عمل زير و رو کردن خاک به منظور اصلاح فيزيکي آن را «شخم» مي گويند. با انجام عمل شخم، شرايط محيطي براي جوانه زدن بذر و رشد و نمو گياه فراهم مي شود. همچنين خاک هاي قسمت هاي زيرين خاک به سطح آمده و به تدريج به عمل خاک زراعي افزوده مي گردد.

شخم در بين ايرانيان از جايگاه خوبي برخوردار است اما شخم زياد باعث فرسايش خاك ميشود و بايد توجه داشت كه شخم بيش از حد نه تنها باعث فرسايش مي شود بلكه باعت ايجاد يك لايه سخت در زير خاك شخم خورده مي شود ( شخم با گاو آهن برگرداندار )

شخم زدن بيشتر در مناطق كوهستاني و مناطقي كه داراي خاكي سخت مي باشند بيشتر و رايج تر است و كشاورزان براي مقابله با سختي خاك و نرم كردن آن اقدام به شخم زدن آن هم به صورت مكرر مي كنند.

اكنون شخم در اكثر كشورهاي پيشرفته در حال كم شدن مي باشد به طوري كه در كشورهاي پيشرفته در حال حاضر شخم حفاظتي در دستور كار كشاورزان قرار گرفته و كشاورزان با استفاده از اين روش شخم راندمان محصول خود را افزايش و ظريب خسارت را به خاك و استخراج مواد عالي  و همچنين فرسايش خاك را به طور قابل ملاحظه اي كاهش داده اند.

بايد توجه داشت اگر عمليات خاكورزي از نظر زمان وعمق به طور دقيق انجام نشود باعث خسارتهايي نيز در بستر خاك و بوجود آمدن لايه اي سخت در خاك مي شود.تاريخ : سه شنبه بیست و ششم فروردین 1393 | 12:56 | نویسنده : قاسم |

مشكلات خاک­ورزی مرسوم در اثر استفاده از گاو‌آهن­برگردان‌دار

1- كلوخه‌اي‌شدن خاك

            خشك ‌بودن خاك در مناطق خشك به علت محدوديت منابع آب در زمان شخم از يك ‌سو و نياز به تسريع در كشت محصول بعدي از سوي ديگر موجب انجام عملیات خاك‌ورزي در رطوبت نامناسب مي‌شود كه اين امر سبب ايجاد كلوخه‌هاي بزرگ و سخت مي‌گردد. وجود كلوخه‌هاي بزرگ و سخت بعد از انجام شخم يكي از موانع كشت مكانيزه محصولات زراعي مي‌باشد.

2- نياز به وقت و انرژي زياد

            استفاده از گاو‌آهن برگردان‌دار براي انجام عمليات خاك‌ورزي نياز به وقت و انرژي زياد دارد، يعني سرعت انجام كار اين گاو‌آهن كم و میزان مصرف انرژی آن زياد است. علاوه بر اين در مناطق خشك عمليات آماده‌سازي بستر بذر جهت كشت مكانيزه محصولات به علت كلوخه‌هاي ايجاد شده بعد از شخم، زمان و انرژي مورد نیاز برای تهیه بستر بذر را افزایش داده كه از مشخصات اين روش خاك‌ورزي در مناطق خشك مي‌باشد.

            مطالعات انجام شده در منطقه ای از اصفهان در خاکی با رطوبت متوسط 11 درصد نشان داد كه شخم با گاوآهن برگردان‌دار در عمق 20 سانتي­متري و آماده‌سازي بستر بذر با 2 بار ديسك زدن و كاشت با خطي كار با يك تراكتور با قدرت متوسط  (MF-285) به 25 ليتر سوخت و 8 ساعت زمان به ازاي يك هكتار نياز دارد. البته بايستي توجه داشت كه معمولاً عمليات خاك‌ورزي بخصوص در فصل تابستان در رطوبت پايين‌تر انجام مي‌گردد، كه اين امر زمان انجام خاك‌ورزي و سوخت مصرفي را افزايش مي‌دهد

3- هزينه زياد

            به طور متوسط حدود يک دوم تا يک سوم هزينه­های ماشيني محصولات زراعي در ايران مربوط به عمليات خاك‌ورزي مي‌باشد. در صورت حذف يا كاهش این عمليات مي‌توان به كاهش هزينه عمليات ماشينی كمك كر

4- تخريب ساختمان خاك

            انجام عمليات خاك‌ورزي به روش رایج، کاری سنگین و پر هزینه است به طوري‌ كه حدود 1000 مترمكعب خاك توسط گاوآهن برگردان‌دار (به عمق 20 و عرض كار 100 سانتي متر) در يك ساعت جابجا مي‌شود. این میزان جابجایی خاک براي شخم يك هكتار زمين زراعي حدود 3500 مترمكعب مي­باشد. انجام عمليات تكميلي در آماده‌سازي بستر بذر (خاك‌ورزي ثانويه) و مبارزه با علفهاي هرز(ماشين‌هاي وجين‌كن) نيز شدت عمليات خاك‌ورزي را افزايش داده كه اين امر در طي ساليان متوالي باعث تخريب ساختمان خاك و جلوگيري از تشكيل خاكدانه‌ها خواهد شد.

5- به هم‌زدن تسطيح زمين

          استفاده از گاوآهن برگردان‌دار نياز به راننده تراکتوری ماهر دارد، تا بتواند تنظیمات آن را رعایت کند. عدم رعایت این تنظيمات  به مرور باعث به هم زدن تسطيح اراضي شده است. يكي از دلایل پايين­بودن راندمان آبياري، ناهمواريهاي ايجاد شده در اثر استفاده از گاو‌آهن برگردان‌دار می­باشد. هر چند عمليات زراعي با گاوآهن برگردان‌دار شرايط فيزيكي مناسب از نظر تهويه‌ و نگهداری آب را فراهم مي‌سازد ولي آبياري­های سنگين که به علت عدم تسطيح اراضي و کلوخه­ايي بودن سطح خاک قبل از رسيدن گیاه به مرحله توسعه ريشه صورت مي‌گيرد شرايط فيزيكي ايجاد شده بعد از خاک­ورزی را از بين برده و خاك به شرايط اوليه خود قبل از شخم برمي‌گردد.

6- مصرف زياد آب

          کمبود آب يكي از مشکلات زراعت در مناطق خشك و نيمه‌خشك مي‌باشد. هر روشي كه بتواند در حفظ رطوبت خاك و افزايش کارایی آبياري كمك كند منجر به افزايش سطح زیر کشت محصولات زراعي در اين مناطق خواهد شد. كاهش شدت تبخير به خصوص در فصل تابستان، با نگهداری بقاياي گياهي در سطح يا نزديك سطح خاك مي‌تواند به حفظ رطوبت خاك كمك كند. خاك‌ورزي مرسوم به علت عدم امكان مديريت بقاياي گياهي در سطح يا نزديك سطح خاك، شرايط محیطی را براي حفظ رطوبت خاك فراهم نمي‌سازد. شخم رایج، باعث آمدن خاك مرطوب زيرين به سطح و اتلاف رطوبت ذخيره شده  خاک مي‌گردد. همچنین افزايش زبري سطح خاک پس از عمليات خاک­ورزي مرسوم عامل کاهش راندمان آبياري می باشد.

 

7- فرسايش بادي و آبي

          همانطوركه قبلا ذكر شد تهیه بستر کاشت به روش خاك‌ورزي مرسوم عملياتي سنگین مي‌باشد كه باعث جابجايي زياد ذرات خاك و پودر شدن آنها مي­گردد. خشك‌ بودن خاك در فصل تابستان در مناطق خشك و شخم آن با گاوآهن برگردان­دارباعث بوجود آمدن كلوخه‌هاي بزرگ مي ‌شود، نرم‌كردن اين كلوخه‌ها جهت كشت مكانيزه نياز به تردد زياد ادوات خاك­ورزی ثانويه دارد كه منجر به پودرشدن ذرات خاك و جابجايي آنها با جريان  باد مي­گردد که فرسايش بادي را به دنبال دارد. در سال­هاي اخير به منظور تسريع در عمليات خاك‌ورزي ثانويه اقدام به واردات و ساخت كمبينات‌، روتوتیلر و سیکلوتیلر و ترويج آن در داخل كشور شده است ولي استفاده از اين ادوات فعال‌ به علت شرايط خشك خاک باعث افزایش شدت فرسايش بادي گرديده­است و افزايش غبار محلي در هواي شهرهاي مجاور اين اراضي را به همراه داشته است. همچنين ذرات پودر شده خاک در سيستم خاک­ورزي مرسوم در اثر آبياري سطحي جابجا شده و تجمع ذرات در قسمتهاي گود زمين را به همراه دارد. اين تجمع ذرات ريز سله بستن سطحي و فرسايش آبي را در مناطق شيب­دار به دنبال دارد. فرسايش خاكهاي زراعي در مناطق خشك  باعث نابودی و غیر قابل استفاده بودن خاک برای نسل‌هاي آينده می شود.

 

 

8- كاهش مواد آلي خاك و آلودگي هوا ناشي از سوزاندن بقاياي گياهي

            بقاياي محصولات زراعي معمولا توسط كشاورزان یا از مزرعه خارج­ می شوند یا مورد چراي دام قرار می گیرند و یا سوزانده مي‌شوند. وجود بقاياي گياهي پس از برداشت محصولات زراعي، کار با تراکتور جهت شخم را (به علت عدم درگیری مطلوب چرخ­هاي عقب با خاک ) مشکل ساخته و حرکت تراکتور را مختل مي­سازد. کشاورزان برای رفع مزاحمت بقایای گیاهی راحت­ترين روش يعني سوزاندن آنرا انتخاب می­کنند.

 سوزاندن بقاياي گياهي که يكي از منابع تأمين مواد آلي خاك مي‌باشد. باعث فقيرتر شدن خاك مناطق خشك از مواد آلي و رسيدن ميزان آن به کمتر از يک درصد در خاک­های ایران شده­است و به طور کلی آلودگي­های زیست محیطی، تصادفات جاده‌اي و كاهش حاصلخيري خاك از عوارض سوزاندن بقاياي گياهي مي‌باشد.

9- ایجاد لایه سخت در کفه شخم

استفاده مداوم از گاوآهن برگردان­دار در تهیه بستر بذر در یک عمق ثابت و تماس تیغه آن با این قسمت خاک به تدریج یک لایه سخــــــت و غیر قابل نفوذ در زیر کف شخم ایجاد می­گردد که ممکن است مشکلاتــــــی در نفوذ و تغــــذیه ریشه گیاه ایجاد نماید شکستن این لایه سخت با ادواتی نظیر زیر شکن بعد از چندین سال توصیه می­گردد که هزینــــــه اضافی در بر خواهدداشت.

            به نظر مي‌رســـد باتوجه به شرايط اقليمـــي در مناطق خشك و نيمــــــه خشــــــك و وجود مشکلاتی نظير محدوديت منــــــابع آب، فقيربودن خـــاك‌هاي اين مناطـــق از مواد آلي و آسيـــب‌پذير بودن ساختمان آنها و معايب دیگر اشاره شده در استفـــاده از خاك‌ورزي مرســــــوم، لزوم توجـــه به خاك‌ورزي حفاظتي به عنوان يك سيستـــم جايگـــزين بايستـــي مورد توجـــه كشـــاورزان قرار گيرد.تاريخ : دوشنبه بیست و پنجم فروردین 1393 | 8:34 | نویسنده : قاسم |

مقایسه کود ها با یکدیگر:

انواع کود:

۱- کود شیمیایی

۲- کود دامی

۳- کود سبز یا ورمی کمپوست

03

در ابتدا به مزایای این کود ها می پردازیم که هر یک چه مزایایی را در بردارند :

۱- کود شیمیایی:

-  قابلیت دسترسی برای تهیه مناسب

- سبب افزایش میزان تولید در زمان بسیار کوتاه می‌شود.

- سبب افزایش تولید شده

- فاقد هرگونه آلودگی است

- باقی مانده مواد مغذی در محصولات ندارد

- سبب افزایش تولید شده

- انبارداری آن ساده است

- قابلیت بسته بندی آسان و فاقد آلودگی

۲- کودهای دامی:

- قابلیت دسترسی ساده دارد.

- موثر در بهبود کیفیت خاک است.

- سبب افزایش تولید محصول می‌شود.

۳- کود سبز (بیولوژیک) دسترسی ساده

- سبب بهبود کیفیت خاک می‌شود.

- سبب افزایش تولید شده

- انبارداری آن ساده است.

و حال میرسیم به معایبی که کودها می توانند داشته باشند

۱- کود شیمیایی:

       باعث سفت شدن خاک می‌شود.

        باعث تغییر کیفیت خاک می‌شود (شور شدن و آلودگی خاک)

        باعث افت کیفیت محصولات می­شود. (جذب عناصر غیر ضروری در گیاه)

        باعث آلودگی آبهای سطحی و کشاورزی می‌شود.

        ایجاد بیماریهای حاد و مزمن

۲- کودهای دامی (سنتی):

        وجود انواع ویروسها و میکروارگانیسم‌های عنصر (عوامل بیماریها)

        افزایش هزینه تولید با گرفتن کارگر جهت وجین باغات و مزارع برای مبارزه با علف هرز

        نیاز به استفاده از سموم آفتکش جهت کنترل میکروارگانیسم‌های مضر موجود کود دامی

        انبار داری سخت

       ایجاد بوهای مشمئز کننده

        انتقال بیماری‌های مشترک با دام

۳-کود سبز (بیولوژیک و آلی):

       بالا بودن قیمت به ازای هر کیلو در مقایسه با سایر کودها

        امکان دسترسی محدودتر نسبت به سایر کودها

در جدول زیر خلاصه ای از حر های بالا را به صورت مرتب مشاهده می فرمایید

نوع کود

محاسن

معایب

کود شیمیایی

قابلیت دسترسی برای تهیه مناسب

سبب افزایش میزان تولید در زمان بسیار کوتاه می‌شود.

انبارداری ساده

باعث سفت شدن خاک می‌شود.

باعث تغییر کیفیت بافت خاک می‌شود (شور شدن و آلودگی خاک)

باعث افت کیفیت محصولات شود (جذب عناصر غیر ضروری در گیاه)

باعث آلودگی آبهای سطحی و کشاورزی می‌شود.

ایجاد بیماریهای حاد و مزمن را به همراه دارد

کودهای دامی:

قابلیت دسترسی ساده دارد

موثر در بهبود کیفیت خاک است

سبب افزایش تولید محصول می‌شود.

- وجود انواع ویروسها و میکروارگانیسم‌های عنصر (عوامل بیماریها)

- افزایش هزینه تولید با گرفتن کارگر جهت و جین مزارع

- نیاز به استفاده از سموم آفتکش جهت کنترل میکروارگانیسم‌های مضر موجود کود دامی

- انبار داری سخت

- ایجاد بوهای مشمئز کننده

- انتقال بیماری‌های مشترک با دام

کود سبز (بیولوژیک و آلی)

سبب بهبود کیفیت خاک می‌شود

فاقد هرگونه آلودگی است

باقی مانده مواد مغذی در محصولات ندارد

سبب افزایش تولید شده

انبارداری آن ساده است

قابلیت بسته بندی آسان و فاقد آلودگی

بالا بودن قیمت به ازای هر کیلو در مقایسه با سایر کودها

امکان دسترسی محدودتر نسبت به سایر کودها

۴- ورمی کمپوست چیست؟

نوعی کود سبز است که از مواد زاید آلی به کمک ارگانیسم‌های مفید تهیه می‌شود. این کودها دانه بندی شده بوده و این موضوع بزرگترین حسن برای تقویت بیولوژیک خاک محسوب می‌شود. دارای عناصر مغذی لازم و کافی برای تولید محصول مناسب و سالم است.

۵- مزایای ورمی کمپوست نسبت به سایر کودهای سبز چیست؟

ورمی کمپوست دارای نسبت کربن به نیتروژن مناسب‌تری نسبت به سایر کودهای سبز است در نتیجه شرایط جذب عناصر مغذی توسط گیاه سهل تر و فراهم تر است. همچنین این ترکیب دارای pHخنثی است و استفاده زیاد آن تاثیر منفی از کیفیت خاک و گیاه ندارد، این ترکیب فاقد بو بوده و ناخالصی آن نسبت به سایر کودهای سبز خیلی کمتر است.

۶- ورمی کمپوست چه قابلیتهای کاربردی دارد؟

جهت تولید همه گونه گیاه مورد استفاده بوده و شرایط میکروارگانیسم‌های مفید در خاک‌ها را بهبود می‌بخشد. مواد موجود در بافت ورمی کمپوست بگونه‌ای است که مانع حضور آفات در خاک شده و داشتن حساسیت دور کنندگی مانع حضور برخی آفات خاکستری و حشرات مکنده خسارت زا خصوصا در محیطهای حساس مانند گلخانه‌ها می‌شود.

۷- مواد متشکله ورمی کمپوست چیست؟

حاوی کلیه عناصر مغذی و ریز مغذی برای رشد گیاهان می‌باشد. جدول ذیل نشان دهنده ترکیبات شیمیایی است که در انالیز نمونه‌های تولید شرکت بدست آمده است.

۷/۵

۵/۵

۴/۰۲%

۰/۴%

۱۹۳/۷  P.Pm

درصد۱۴۹۳۲ P.PM

111/6

درصد۰/۹۰۰۴

۴۱۹/۱

PH                          :

EC (ds/m)              :

Organic Carbon             :

Nitrogen (dryweight)    :

Phosphorus (dryweight):

Potasium (dryweight) :

Zinc                         :

Fe                            :

Mn                           :

 
تاريخ : دوشنبه هجدهم فروردین 1393 | 9:21 | نویسنده : قاسم |

آشنایی با کود ورمی کمپوست


استفاده از سموم و كودهاي شيمياي در مزارع، عليرغم بازدهي اوليه خوبي كه دارند، عملاً در درازمدت اثرات سوئي برجا مي گذارند. همچنين به دليل علاقه زارعين به مصرف كودهاي شيميايي، استعمال كودهاي آلي كه جهت بهبود خصوصيات فيزيكي و شيمياي و بيولوژيكي خاك الزامي مي باشد، در اكثر موارد به فراموشي سپرده شده است و اين امر سبب سفتي خاكهاي زراعي گشته و نفوذپذيري آنها را كاهش مي دهد، چون تداوم اين روند با افزايش رويه كودهاي شيميايي همراه بوده، تخريب هرچه بيشتر ساختمان خاك، كاهش شديد در مقدار مواد آلي به دليل نسبت C/N پايين و نهايتاً افزايش وزن مخصوص خاكهاي زراعي را سبب شده است. همزمان با تداوم اين روند غلط، يعني كاهش مصرف كودهاي آلي و افزايش مقدار كودهاي شيميايي در واحد سطح مشكل بعدي كه خواه ناخواه مطرح مي گردد، عدم رعايت تناسب عناصر غذايي در خاك و نتيجتاً اثرات سوء آن در گياهان زراعي است. با پيشرفت فناوري كشاورزي، كشورهاي پيشرفته توانسته اند با به كارگيري روشهاي طبيعي، ضمن جلوگيري از تخريب زمينهاي كشاورزي، با اصلاح و تقويت اين زمينها بازدهي و سودآوري آنها را افزايش دهند. يكي از روشهاي معمول كه چند دهه است در دنيا متداول شده و ساليان قبل كارهاي اساسي و پايه اي آن در ساير كشورهاي جهان بنيان گذاشته شده، استفاده از جانوران با انجام تغيير و تبديلات فيزيكي و مكانيكي مفيد بر روي خاك (مستقيم) و همچنين با افزودن بيوهوموس حاصل از فعاليتهاي حياتي كرم خاكي به زمينهاي زراعي (غيرمستقيم)حاصلخيري خاكها را چندين برابر و اصلاح آنها را در كوتاهترين زمان ممكن ميسر مي سازند.

بنابراين كرمهاي خاكي، موجودات ايده آلي هستند كه بشر آنها را براي به حداكثر رسانيدن تعداد باكتريهاي هوازي در خاك، مي تواند بكار گيرد. اين روش شناخته شده كه توسط كرمهاي خاكي انجام مي شود، در حقيقت يك نمونه بديع از فناوري حياتي به نام ورمي كمپوست است كه نيازي به وسايل صنعتي و آزمايشگاهي گران قيمت ندارد.

بقاياي محصولات كه در سطح زمين رها مي شود در غياب اكسيژن به آهستگي كاهش مي يابد. تجزيه اين مواد در غياب اكسيژن باعث توليد گاز متان و اسيد لاكتيك مي شود كه هر دو براي محيط زيست مشكل آفرين است. پخش مواد آلي كه باعث پوشاندن سطح خاك مورد نياز براي ديگر مواد زايد مي شود در رها كردن سطح خاك بي فايده است و توليد انرژي حاصل از شكستن قطعات اين مواد باعث ايجاد آلودگي مي شود و نيازمند طرح كنترل آلودگي است.

كمپوست كردن زباله ها براي درست به كاربردن مواد آلي زباله بهترين روش بوده و مي توان توده هاي بزرگ و كوچك را با تكنيك ها و روش ها مختلف همچنين تبديل به كود كرد.

در حدود 70 درصد كل زباله هاي ايران را بقاياي مواد غذايي و محصولات كشاورزي تشكيل مي دهند و كمپوست كردن مواد آلي زباله ها باعث كاهش 75درصد از مقدار مواد زائد جامد شهري (MSW) مي شود. و در همان حال مواد حاصلخيز كننده عناصر ضروري را براي خاك فراهم مي سازد.

گونه بسيار متداول كرمها كه در توليد كمپوست دخالت دارد Eisenia foetida است كه با سرعت رشد و تكثير يافته و مقدار زيادي ماده آلي مصرف مي كنند. به كمپوست حاصل از فعاليت كرمها Lombricompost يا Vermicompost مي گويند. ورمي به لاتين يعني كرم و ورمي كمپوست به معني توليد كمپوست به وسيله كرم هاست. در طبيعت تمامي قطعات مواد آلي به آرامي به وسيله ميكروارگانيسم ها تجزيه مي شوند و ورمي كمپوست فقط مراحل تجزيه شدن مواد را تسريع مي كند.

ورمي‌كمپوست عبارتست از مدفوع كرم‌هايي كه از زباله يا كود دامي يا هر مواد آلي ديگر تغذيه كرده و مواد آلي را به ذرات خيلي ريز خرد مي‌كنند.

ورمي‌كمپوست نتيجة هضم طبيعي غذا در سامانه هاضمة كرم‌خاكي است و دورة رشد گياه را بوسيلة داشتن ميكروارگانيسم و همچنين مواد آلي فعال و تسريع مي‌نمايد.

ورمي‌كمپوست يك كود بيوارگانيك است كه بسيار نرم، سبك وزن، ترد، تميز و بي‌بو بوده و ظاهري كم و بيش شبيه به پودر گرانوله قهوه دارد.

ورمي‌كمپوست حاصل فعاليت بيولوژيك يك نوع كرم خاكي است اين جانور از مواد آلي موجود در طبيعت تغذيه كرده و آن‌را به كود آلي مغذي تبديل مي‌كند. در حال حاضر ورمي‌كمپوست به‌عنوان تنها كود آلي بيولوژيك در دنيا شناخته شده و فرآيند كمپوست را به‌صورت بيولوژيك انجام مي‌دهد.تاريخ : یکشنبه دهم فروردین 1393 | 12:4 | نویسنده : قاسم |

اگرو اکولوژی ایرانتاريخ : شنبه بیست و چهارم اسفند 1392 | 8:7 | نویسنده : قاسم |

کشاورزی پایدار ایرانتاريخ : شنبه هفدهم اسفند 1392 | 8:4 | نویسنده : قاسم |
مترجم سایت
  • پول فا
  • وکیل
  •